0882 55 66 94, Офис Стара Загора - бул. „Славянски“ №45 ет. 3 office@bultrading.bg

ФУЗИЛАД ФОРТЕ

Фузилад Форте е системен, листен, селективен
хербицид за борба с едногодишни и многогодишни
житни плевели при много широколистни култури
по време на вегетация
Основна информация
Лист за безопасност

Описание

Приложение
Дозите на приложение на Фузилад Форте зависят от вида житни плевели, стадия на развитие в момента на третиране и от местните условия.
Фузилад Форте е разрешен за употреба при:
• слънчоглед – в дози 80 мл/дка срещу
едногодишни житни плевели и 100-130 мл/дка
срещу многогодишни житни плевели (в това
число балур от коренища);
• памук, тютюн, соя, картофи, фасул,
фъстъци, домати и пипер – в дози 90 мл/дка
срещу едногодишни житни плевели и 130 мл/
дка срещу многогодишни житни плевели (в
това число балур от коренища);
• маслодайна рапица – срещу самосевки
от житни култури до фаза 4-5 лист на
самосевките в доза 50 мл/дка.

Изключително доброто поемане на Фузилад Форте поради ISO линк-Технологията има много предимства:
• По-добро действие при всички едногодишни
житни плевели при пролетно, както и при
есенно третиране
• Отличен ефект върху многогодишните житни
плевели пирей и балур.
• Подобрена устойчивост на валежи – дъжд
паднал 1 час след третирането не намалява
хербицидното му действие.
• Изключително безопасен за културите.

Допълнителна информация

Марка

Разфасовка