office@bultrading.bg

Торнадо 5 ЕК

80.76 лв.

Посочената цена е с включен ДДС и е за разфасовка /количество/ от 5 литра

Листен селективен системен хербицид, предназначен за борба срещу едногодишни и многогодишни житни плевели.

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВО: 50 г/ л квизалофоп- р- етил
ФОРМУЛАЦИЯ: Емулсионен концентрат

Категория: Етикет:
Култура:

Описание

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:

Продукта се поглъща от листата на третираните растения за няколко часа. Придвижва се и се натрупва в точките на нарастване на плевелите, включително и в техните коренища. Преди загиване плевелите придобиват характерно антоцианово оцветяване.

КОНТРОЛИРАНИ ПЛЕВЕЛИ
Лисича опашка ( Alopecurus myosuroides ) Кръвно просо (Digitaria sanguinalis)
Див овес ( Avena fatua) Кощрява ( Setaria veridis; Setaria glauca)
Ежова главица ( Dactylis glomerata) Метлица ( Poa anua)
Овсига ( Bromus arvensis) Самосевки от пшеница ечемик ( Triticum aestivum; Hordeum vulgare)
Ветрушка ( Apera spica- venti) Пирей ( Agropyron repens)
Райграс ( Lolium spp.) Троскот ( Cynodon dactylon)
Кокошо просо ( Echinochloa crus- dalli) Балур ( Sorghum halepense

 

ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА

За постигане на максимален ефект да се прилага в активен растеж на плевелите. При многогодишни житни плевели ефекта срещу коренищата се засилва, ако дозата се раздели на две третирания през интервал от 3 седмици. В зависимост от климатичните условия последействието на Торнадо 5 ЕК е минимум 2 месеца. Може да се смесва с повечето от използваните в практиката продукти за растителна защита. Предвид множеството формулации е добре преди да се смеси да се направи тест за съвместимост между отделните продукти.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Култура Доза Срещу Момент на приложение
Маслодайна рапица 120 мл/ дка Едногодишни житни плевели BBCH 13 -39 (разтворен трети лист -9 или повече оформени междувъзлия)
200 мл/ дка Многогодишни житни плевели
Слънчоглед 120 мл/ дка Едногодишни житни плевели BBCH 13 -39 втора двойка листа – поява на девето (или следващо поредно) удължено междъвъзлие
200 мл/ дка Многогодишни житни плевели

КАРАНТИНЕН СРОК: Маслодайна рапица 90 дни; Слънчоглед 60 дни.

Допълнителна информация

Тегло 5 kg
Марка

Разфасовка