0882 55 66 94, Офис Стара Загора - бул. „Славянски“ №45 ет. 3 office@bultrading.bg

СТРАТОС® УЛТРА

Системен вегетационен хербицид за борба срещу едногодишни и многогодишни житни плевели в широколистни култури
Основна информация
Лист за безопасност

Описание

Стратос Ултра е селективен вегетационен системен хербицид с изключително бърз ефект върху плевелите. НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ Стратос Ултра прониква бързо през напръсканата листна повърхност и се придвижва из цялото плевелно растение. “Натрупва” се в точките на нарастване, уврежда меристемната тъкан, инхибира синтеза на мастни киселини и блокира действието на ензимите в хлоропластите. Впоследствие се наблюдава антоцианово (червено) оцветяване на листата, последвано от некроза и загиване. Доказателство за хербицидното действие на Стратос Ултра се наблюдава след няколко дни – при дърпане листата на засегнатите житни плевели много лесно се отделят от листното влагалище, след още няколко дни изсъхват. Стратос Ултра контролира и прераснал балур от коренища, като остава напълно селективен към културата.
1. Работен разтвор
a. При есенно приложение 15 л/дка
б. При пролетно приложение 15-20 л/дка
2. Температурен диапазон на приложение
a. Най-добро усвояване се получава при температури над 8 °С и под 25 °С.
б. Пръскането привечер или при мрачно време подобрява хербицидното действие.
3. Усвояване от плевелите: Дъжд, паднал 1 час след третиране не намалява ефикасността на продукта
4. Смесимост с други ПРЗ
a. Стратос Ултра може да се смесва с хербициди и инсектициди, но поради различната твърдост и температура на водата се препоръчва направата на тест за смесимост.
5. Влияние на продукта в сеитбооборота: Няма негативно последействие за следващите култури при нормална вегетация.
6. Не се препоръчва приложение при:
а. Резки температурни амплитуди (голяма разлика между дневна и нощна температура)
б. Наводнени посеви
в. Силно депресирани посеви в резултат на засушаване ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА
• СТРАТОС УЛТРА може да се прилага и в напреднали стадии от развитието на културата. За отличния му ефект от значение е само фазата на плевелите.
• При заплевеляване с пирей и троскот дозата на хербицида трябва да се завиши с 10 – 20%.
• Пръскането привечер или при мрачно време подобрява хербицидното действие
• Разход на работен разтвор: 15 – 30 л/дка
• Контролира всички едногодишни и многогодишни житни плевели, включително и балур от коренища
• Безупречен ефект срещу самосевки от житни култури
• Пълно системно действие – достига до всички части на плевелите
• Сигурно действие срещу всякакви житни плевели и самосевки от житни култури при всякакви широколистни култури
• Отлична селективност Не стресира културата дори и в напреднали фази от нейното развитие
• Пълно усвояване на хербицида – до час след третиране Ефективен и при опасност от дъжд

Допълнителна информация

Марка