0882 55 66 94, Офис Стара Загора - бул. „Славянски“ №45 ет. 3 office@bultrading.bg

СИГНУМ®

Иновативен, системен, комбиниран фунгицид срещу широк спектър гъбни болести при различни култури с предпазно, стопиращо и
лечебно действие
Основна информация
Лист за безопасност

Описание

Сигнум е комбиниран фунгицид срещу широк спектър гъбни болести при различни култури с предпазно, стопиращо и лечебно действие.
Пираклостробинът е отговорен за инхибиране на хитиновият синтез (основният белтъчен слой изграждаш клетъчната стена на патогените). Боскалид блокира синтеза на сукцинат дехидрогиназа (ензимен комплекс отговорен за преноса на електрони в цикъла на Кребс). В резултат гъбната клетка няма енергия за своите жизнени процеси и преустановява по-нататъшното си съществуване.
След третирането върху листата се образуват миниатюрни депа, от които активното вещество се отделя бавно и продължително, което обуславя голямата продължителност на действие. Комбинацията от двете активни съставки инхибира бързо, ефикасно и продължително развитието на гъбните патогени, предотвратява проникването на кълновете на патогените в тъканите на растенията (предпазно действие), блокира развитието на заболяванията, които вече са проникнали в растителните тъкани (лечебно действие), спира растежа на хифите, предотвратява спорообразуването и унищожава вече развитите спори (стопиращо действие).

1. Работен разтвор:
• Плодове – 60-100 л/дка
• Зеленчуци – 40-60 л/дка
2. Температурен диапазон на приложение
• Най-добро усвояване на продукта се получава при температури от 8 °С и до 25 °С.
3. Усвояване от културата – Дъжд паднал 1 час след употребата, не намаля ефикасността на продукта.
4. Смесимост с други ПРЗ
• Продукта може да се смесва с повечето употребявани в практиката хербициди, инсектициди, растежни регулатори и листни торове, но поради многообразието и различието на киселинността и твърдостта на водата се препоръчва да се направи тест за смесимост преди употреба.
5. Не се препоръчва
• Употреба на продукта при температури под 6 °С, както и температура над 25 °С. ПРЕДИМСТВА: – Отличен контрол на всички икономически важни болести при костилкови овощни и ягоди
– Повишава устойчивостта на растенията срещу стресови фактори
– Къс карантинен срок

Допълнителна информация

Марка