0884 38 39 20, Офис Стара Загора - бул. „Славянски“ №45 ет. 3 office@bultrading.bg

Описание

Серкадис® съдържа най-иновативното SDHI (сукцинат десхидрогеназа инхибитор) активно вещество ксемиум.
Ксемиум® действа като нарушава снабдяването с енергия на фитопатогенни гъби. По-специално:ксемиум нарушава нормалната функция на сукцинат десхидрогеназата, известна също като Комплекс II на гъбната митохондриална дихателна верига.
Ксемиум има две енергетично обусловени форми с различни полярни свойства. Серкадис® Ви осигурява изключителна ефикасност при много ниски дози поради високата специфична активност на ксемиум. За да контролира болестите най-ефикасно, активното вещество трябва да достигне своята цел в гъбните патогени възможно най-бързо. Това е предизвикателство за всяко активно вещество по две основни причини: твърда външна обвивка заобикаля клетките на патогените и целта се намира дълбоко във вътрешността на гъбните митохондрии. Ксемиум има уникална възможност за мобилност благодарение на способността си да се движи в липофилни и хидрофилни среда. Зареден с повече енергия, отколкото всеки друг в SDHI-клас фунгициди, Серкадис потиска заразата и разпространението на струпясване и брашнеста мана при много ниски дози на приложение. При това изключително дълго време. Степента на защита със Серкадис се увеличава, когато се прилага превантивно. Профилактичната защита на растителната повърхност е най-ефективния метод за
избягване на заразата от струпясване през пролетния сезон, когато рискът е най-голям. Допълнителната сила на Серкадис дава на производителите защитата, която им е необходима,и продължава през определените интервали за пръскане при съответните условия. За контрола срещу струпясване защитата по листа и плодовете може да продължи до 7-10 дни. Срещу брашнеста мана защитата може да продължи до 21 дни в зависимост от климатичните условия и степента на нападение. Серкадис® може да се използва много рано в началото на сезона от стадий „миши уши” и нататък през целия вегетационен сезон до „начало на узряване” (освен ако не е поставено за цел минимизиране на остатъчните вещества). Като самостоятелен продукт Серкадис се вписва добре в редуването с продукти на друга база, като напр. Делан Про.
Винаги използвайте Серкадис превантивно, разчитайки на дългите срокове за защита. За най-устойчив контрол на струпясването и отговорно управление на резистентността срещу гъбни болести препоръчваме винаги да се смесва в резервоара Серкадис с други ефикасни срещу струпясването фунгициди с друг механизъм на действие.
За контрол на брашнеста мана Серкадис трябва да се използва чрез редуване с други ефикасни срещу брашнестата мана фунгициди. В програмите за пръскане две последователни пръскания със Серкадис могат да се правят с подходящ срещу струпясването фунгициден партньор. ПРЕДИМСТВА: – Изключителен дълготраен ефект срещу брашнеста мана
– Уникална мобилност за системна защита на новият прираст
– Бързо усвояване и постепенно отдаване на активното вещество
– Най-ниска доза на приложение сред SDHI фунгицидите

Допълнителна информация

Марка