0882 55 66 94, Офис Стара Загора - бул. „Славянски“ №45 ет. 3 office@bultrading.bg

РЕТЕНГО®

Фунгицид от концепцията AgCelence, който защитава растенията от болести и същевременно подoбрява физиологичното им състояние и устойчивостта на стрес
Основна информация
Лист за безопасност

Описание

Физиологичното действие на Ретенго® се изразява в подобряване на фотосинтезата за сметка на дишането. Така балансът между погълната и отделена енергия е в полза на приетата. От друга страна се активира ензимът нитратредуктаза, което води до по-добро усвояване на азота за растеж на растенията и повишава съдържанието на протеини.
Успоредно с това Ретенго® потиска образуването на етилен. Това е хормонът, който при стрес се синтезира в по-високи количества и води до преждевременно узряване.
С потискането му растенията не узряват преждевременно и успяват да достигнат пълния си добивен потенциал. Не на последно място е и ролята на фунгицид, при контрола на болестите, както Листен пригор (Helminthosporium sp.) и Ръжда (Puccinia sorghi). Ретенго® спира преноса на електрони в митохондриите на патогените, в резултат на което се прекъсва електронно- транспортната верига и се предотвратява окислителното фосфорилиране. Това води до силно намаляване на наличието на ATФ, основният източник на енергия за клетката. Недостигът на енергия води до нарушаването на редица бихомични процеси, а от там до невъзможност за покълването на спорите, растежа на мицела и по-нататъшно разпространение на заразата.

1. Работен разтвор: 15-30 л/дка
2. Температурен диапазон на приложение
• Най-добро усвояване на продукта се получава при температури над 8 °С и под 25 °С.
3. Усвояване от културата
• Дъжд, паднал 1 час след третиране не намалява ефикасността на продукта.
4. Смесимост с други ПРЗ
• Продуктът може да се смесва с повечето употребявани в практиката хербициди, инсектициди,растежни регулатори и листни торове, но поради многообразието и различието на киселинността и твърдостта на водата се препоръчва да се направи тест за смесимост преди употреба.
Приложение:
За царевица: Прилага се по-рано при първи симптоми на болестите или по-късно при късна зараза или стресови за културата фактори във фаза по ВВСН 30-65 (от начало на удължаване на стъблото до масов цъфтеж). При прилагане в доза 70-100 мл/дка се получават допълнителни физиологични ефекти за преодоляване на стреса и повишаване на добива при царевица.
За слънчоглед: Прилага се във фаза по ВВСН 16-75 (от 6-ти лист на слънчогледа до семената от средната третина на питата са достиганали крайния си размер). Ретенго 20 ЕК проявява допълнителни физиологични ефекти за преодоляване на стреса и повишаване на добива при слътнчогледа. ПРЕДМСТВА: – По-лесно преодоляване на стресовите фактори
– По-ефективно използване на хранителните вещества
– Положителен ефект върху добива независимо от наличието на болести
– Бързо възстановяване след механични повреди

Допълнителна информация

Марка