0882 55 66 94, Офис Стара Загора - бул. „Славянски“ №45 ет. 3 office@bultrading.bg

РЕКОРД®

Икономически ефективна технология за пълен контрол на плевелите при царевица
Основна информация
Лист за безопасност

Описание

Рекорд е технология с три активни вещества с три различни механизма на действие.
Комбинацията от тях осигурява безотказен контрол на житни и широколистни плевели само с едно третиране. НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ Рекорд представлява пакет от два продукта:
• Келвин ОД – селективен вегетационен системен хербицид, който води до блокиране синтеза на аминокиселини в клетките на плевелите. При житните плевели ефектът се наблюдава след 10 – 12 дни – плевелните растения придобиват жълто-червено оцветяване. Пълното им загиване настъпва от 2 до 3 седмици след третиране. Келвин Топ е ОД формулация (маслена дисперсия), което осигурява по-качествено покритие, по-добро прилепване и по-пълно усвояване на хербицида в момента на третиране.
• Камбио – вегетационен, системно-контактен хербицид с бърз инициален ефект. Действието върху плевелните растения се изразява в инхибиране процеса на фотосинтеза и стопиране деленето на клетките. До 24 часа се наблюдават признаци на хербицидно действие, а до няколко дни следва и пълното загиване на широколистните плевели.
1. Работен разтвор: 15-20 л/дка.
2. Температурен диапазон на приложение
a. Най-добро усвояване се получава при температури над 12 °С и под 25 °С.
б. Ако температурата през нощта преди планираното третиране падне под 4 °С или се очаква температурата да е по висока от 25 °С в деня на пръскането то третирането трябва да се отложи.
3. Усвояване от плевелите – дъжд, паднал 1 час след третиране не намалява ефикасността на продукта
4. Смесимост с други ПРЗ.
a. Не е препоръчително смесването на „Рекорд“ с листни торове и органофосфорни инсектициди.
б. При изпреварващо заплевеляване от широколистните плевели може да се използва разделно приложение на технологията:
i. Първоначално Камбио във фаза 2-4 лист на царевицата.
ii. Последващо от Келвин ОД до фаза 7-8 лист на царевицата.
в. Топлото и слънчево време спомага за по-активното „поглъщане“ на хербицида и по бързото и сигурно загиване на плевелите.
г. Да се прилага само при царевица за зърно и за силаж.
5. Влияние на продукта в сеитбооборота.
a. Няма негативно последействие за следващите култури при нормална вегетация.
б. Ако царевицата, третирана с комбинацията пропадне на нейно място може да бъде засята само царевица с плитка обработка и 15 дневен интервал.
6. Не се препоръчва приложение при посеви подложени на:
i. Резки температурни амплитуди (голяма разлика между дневната и нощна температури)
ii. Наводнени посеви.
iii. Силно депресирани в резултат на засушаване. ПРЕДИМСТВА – Едно третиране- рекорден контрол на житни и широколистни плевели вкл. балур от коренища и паламида
– 3 активни вещества с 3 различни механизма на действие осигуряват пълна ефикасност без риск от резистентност
– Гъвкавост- възможност и за разделно третиране
– Качествено покритие ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА Оптималният момент за приложение на РЕКОРД е 4-ти – 6-ти лист на царевицата. Това е най-важния и оптимален момент за най-пълноценно и лесно справяне с всички плевели в царевичния посев. При нормални почвено-климатични условия през този период са се появили едногодишните житни и широколистни плевелни (синап, видове кощрява, видове проса, балур от семена, лобода, свиница/бутрак, татул, абутилон, видове щир, черно куче грозде), многогодишните кореновоиздънкови (паламида), балура от коренища и са в оптимална фаза за третиране т.е. – едногодишните житни и широколистни са между 2-ри – 6-ти лист, а балура и паламидата са с височина 10-15 см. Използвайки РЕКОРД в този момент „освобождаваме” царевицата от конкуренцията на всички тези плевели точно в най-критичната фаза от нейното развитие. Отлагайки във времето това третиране (7-ми – 8-ми лист), то рискуваме да попаднем в капана на „ефекта на чадъра” проявен от напредналите в развитието си плевели.

Допълнителна информация

Марка