0882 55 66 94, Офис Стара Загора - бул. „Славянски“ №45 ет. 3 office@bultrading.bg

ПУЛСАР®

Селективен вегетационен хербицид за борба срещу едногодишни и многогодишни житни
и широколистни плевели, включително и на
паразитна синя китка при Клиърфийлд хибриди
слънчоглед.
Основна информация
Лист за безопасност

Описание

ПУЛСАР 40 е вегетационен системен хербицид от групата на имидазолиноните. НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ: Поема се от надземните и подземните части на плевелите. Пренася се по флоема и ксилема до всички растежни точки и предизвиква инхибиране на някои мастни киселини в клетките на плевелните растения. В следствие на това плевелите спират своя растеж, некротират и загиват. ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ
1. Оптимална фаза за приложение на ПУЛСАР 40 при CLEARFIELD хибриди слънчоглед е 5-6-ти лист, когато около 95% от едногодишните и около 80% от балура от коренища и паламидата са поникнали, и са в оптимална фаза за третиране.
2. ПУЛСАР 40 има най-добър ефект срещу едногодишните широколистни плевели когато са във фаза 4-6-ти лист и преди братене за едногодишните житни (кощрява), а срещу балур от коренища и паламида, при височина 10-15 см.
3. ПУЛСАР 40 приложен в стара люцерна в доза 50 мл/дка + 100
мл/дка ДЕШ, има ефект срещу едногодишните плевели. Ако в посева се срещат и многогодишни плевели, то за техният контрол
е необходима доза от 100 – 120 мл/дка. За подобряване на ефекта при люцерна в доза 50мл/дка да се използва с ДЕШ.
4. В люцернови полета, използвани дългогодишно и постоянно продукти на база имазамокс и имазетапир е възможна появата
на резистентни форми на някои от плевелите. В такива полета е препоръчително използването и на продукти на различни бази.
5. Разход на работен разтвор: 15 – 20 л/дка.
6. Температурен диапазон на приложение: Най-добро усвояване се получава при температури над 10°С и под 25°С.
7. Усвояване от плевелите – Дъжд, паднал 1 час след третиране не намалява ефикасността на продукта.
8. Смесимост с други ПРЗ: Пулсар може да се смесва с фунгициди и инсектициди, но поради различната твърдост и температура на водата се препоръчва направата на тест за смесимост.
ПРЕДИМСТВА – Най-широкоспектърният вегетационен хербицид
– Чиста среда за развитие на културата, с едно третиране
– Контрол на всички икономически важни плевели, включително паламида, бутрак и балур от коренища
– Контрол на всички раси на паразита синя китка

Допълнителна информация

Марка

Разфасовка