0884 38 39 20, Офис Стара Загора - бул. „Славянски“ №45 ет. 3 office@bultrading.bg

ПОЛИРАМ®

Широкоспектърен контактен фунгицид с предпазно действие за борба срещу болести по лозя, овощни и зеленчукови култури
Основна информация
Лист за безопасност

Описание

Полирам е органичен контактен фунгицид от групата на дитиокарбаматите. Продуктът атакува спорите и мицела на причинителите на болестите. Прилага се превантивно, за да се осигури контакт с гъбните патогени още в началото на заразата и по този начин да се предотврати покълнването на спорите, развитието на мицела и проникването му в паренхимната тъкан на листната маса.
1. Работен разтвор
• Лозя – 40-80 л/дка
• Плодове – 60-100 л/дка
• Зеленчуци – 40-60 л/дка
2. Температурен диапазон на приложение
• Най-подходящи температури при употреба са от 8 °С до 25 °С.
3. Усвояване от културата
• Полирам притежава много добро и бързо свързване с восъчният налеп на листата, но като при всички контактни продукти наличието на дъжд води до отмиване на част от продукта от листата.
• Най-добър ефект се постига, когато Полирам се приложи превантивно преди поява на болестта.
• Интервала между две третирания е 7-10 дни, но при изключително благоприятни условия за развитие на патогените интервала между третиранията може да бъде скъсен.
4. Смесимост с други ПРЗ
• Продукта може да се смесва с повечето употребявани в практиката хербициди, инсектициди, растежни регулатори и листни торове, но поради многообразието и различието на киселинността и твърдостта на водата се препоръчва да се направи тест за смесимост преди употреба.
• За едновременен контрол на Оидиум при лозата препоръчваме смесимост с Вивандо в доза 20 мл/дка или Колис в доза 40 мл/дка.
5. Не се препоръчва – използване през най-горещите часове на деня при температура над 25 °С.

Допълнителна информация

Марка