0882 55 66 94, Офис Стара Загора - бул. „Славянски“ №45 ет. 3 office@bultrading.bg

ПИК 75 ВГ

Ефективно и лесно решение срещу едногодишните широколистни плевели
Основна информация
Лист за безопасност

Описание

Царевицата е изключително толерантна към третиране с ПИК 75 ВГ след поникване, до фаза 8-ми лист. Възможността за приложение през толкова дълъг период позволява гъвкаво планиране на третирането и по-голяма безопасност отколкото при използването на повечето други вегетационни противошироколистни хербициди.

Въпреки това се препоръчва ранно приложение, при което елиминирането конкуренцията на плевелите води до по-високи добиви.
Регистрираната доза на приложение в царевица е 1,5 г/дка ПИК 75 ВГ + 0,2 % Атплюс (прилепител). При наличието на житни плевели и за разширяване спектъра на действие се препоръчва третиране с ПИК 75 ВГ в комбинация с Мистрал. В този случай не се налага използването на прилепител.
Оптималното време на приложение на ПИК 75 ВГ е във фаза 2-4 лист на плевелите и фаза 3-8-ми лист на царевицата. Всички широколистни растения са чувствителни към ПИК 75 ВГ. За осигуряване на максимална безопасност към следващи в сеитбооборота чувствителни култури, винаги се препоръчва изораване на площите преди сеитба.

Спектър на действие

Abutilon theophrasti – абутилон
Amaranthus retroflexus – обикновен щир
Ambrosia spp. – амброзия
Atriplex patula – разстлана лобода
Capsella bursa-pastoris – овчарска торбичка
Chenopodium album – бяла куча лобода
Chenopodium hibridum – хибридна лобода
Galinsoga parviflora – галинзога
Lamium purpureum – червена мъртва коприва
Matricaria chamomilla – лайка едногодишна
Mercurialis annua – живолина
Bidens tripartita – бутрак
Polygonum aviculare – пача трева
Polygonum convolvulus – фасулче
Polygonum persicaria – пипериче
Portulaca oleraceae – тученица/тлъстига
Raphanus raphanistrum – дива ряпа
Sinapis arvensis – полски синап
Stachys palustris – рани лист
Stellaria media – звездица
Viola tricolor – трицветна теменуга
Xanthium strumarium – свиница
самосевки рапица и слънчоглед и други
Добро действие (75-90%) и срещу:
Cirsium arvense – паламида*

Допълнителна информация

Марка

Разфасовка