0882 55 66 94, Офис Стара Загора - бул. „Славянски“ №45 ет. 3 office@bultrading.bg

ПИКТОР®

Фунгицид от концепцията AgCelence, който защитава растенията от болести, подобрява физиологията и устойчивостта им на стрес
Основна информация
Лист за безопасност

Описание

Пиктор е двукомпонентен, широкоспектърен фунгицид. Попаднал върху листната повърхност, Пиктор се разпределя по повърхността и във вътрешността на зелените части на растенията. След третиране с Пиктор се подобрява фотосинтезата, по-пълно се усвояват водата и хранителните вещества. В условия на стрес – високи температури, засушаване, градушка и др. Пиктор редуцира нивото на хормона етилен (хормон отговорен за преждевременното стареене). В резултат е налице подобрено физиологично състояние, нормална вегетация и предотвратяване на преждевременното узряване. Пиктор спира бързо, ефикасно и продължително развитието на гъбните патогени. Пиктор предотвратява проникването на кълновете на спорите в зелените тъкани (предпазно действие), блокира развитието на гъбните хифи (стопиращо действие), предотвратява спорообразуването и унищожава вече развитите спори (лечебно действие). Механизмът на действие на Пиктор го прави изключително ефикасен срещу склеротиния, ботритис,aлтернария, фома, фомопсис и др.
Пиктор осигурява допълнителен физиологичен ефект върху културните растения. След третиране с Пиктор се подобрява фотосинтезата, по-пълно се усвояват водата и хранителните вещества. В условия на стрес – високи температури, засушаване и др. Пиктор редуцира нивото на хормона етилен (хормон отговорен за преждевременното стареене). В резултат е налице нормална вегетация (подобрено физиологично състояние) и предотвратяване на преждевременното узряване. Пиктор – осигурява здрави растения и по-висок добив!!!
1. Работен разтвор: 15 – 30 л/дка
2. Температурен диапазон на приложение
• Най-добро усвояване на продукта се получава при температури над 8 °С и под 25 °С.
3. Усвояване от културата
• Дъжд, паднал 1 час след третиране не намалява ефикасността на продукта.
4. Смесимост с други ПРЗ
• Продукта може да се смесва с повечето употребявани в практиката продукти за растителна защита, но поради многообразието и различието на киселинността и твърдостта на водата се препоръчва да се направи тест за смесимост преди употреба. При едновременна борба с неприятели Пиктор може да се смесва с Вазтак Нов, но при спазване на всички изисквания за третиране с инсектициди. ПРЕДИМСТВА: – По-високи добиви средно с 15% (2010-2016 г.)
– Подобрена физиология на растенията и устойчивост на стрес.
– Повишено маслено съдържание.
– Цялостна защита срещу всички важни болести.

Допълнителна информация

Марка