0882 55 66 94, Офис Стара Загора - бул. „Славянски“ №45 ет. 3 office@bultrading.bg

ОЗИРИС®

Системен фунгицид с предпазно и лечебно действие срещу болести по пшеница и ръж
Основна информация
Лист за безопасност

Описание

Озирис е системен фунгицид за борба срещу гъбните болести по житните култури с предпазно и лечебно действие. Активните вещества се поемат изключително бързо от зелените части на растението и се придвижват по тъканите, като достигат до всички вегетативни органи.
Препаратът притежава бързо инициално действие като инхибира синтеза на ергостерол в клетките на патогена. Съчетанието между активните вещества и допълнителните коформуланти позволяват изключително бързо прилепване и усвояване на Озирис в растението.
1. Работен разтвор: 15-30 л/дка
2. Температурен диапазон на приложение
• Най-добро усвояване на продукта се получава при темперaтури над 8 °С и под 25 °С.
3. Усвояване от културата
• Благодарение на коформулантите във формулацията дъжд паднал 30 минути след употребата, не намалява ефикасността на продукта.
4. Смесимост с други ПРЗ
• Продуктът може да се смесва с повечето употребявани в практиката инсектициди, растежни регулатори и листни торове, но преди употреба да се направи тест за смесимост.
5. Не се препоръчва:
• Употреба на продукта при температури под 8 °С, както и температура над 25 °С.
• Смесването на продукта с висококонцентрирани азотни торове, поради възможност от поява на пригори в резултат на листният тор. ПРЕДИМСТВА: – Отлично покритие на класа дори под плевите за максимален контрол на болестите.
– Изключително бързо свързване на капките от работния разтвор с растителните тъкани.
– Ефективен дори в случай, че вали дъжд веднага след приложение.

Допълнителна информация

Марка