0882 55 66 94, Офис Стара Загора - бул. „Славянски“ №45 ет. 3 office@bultrading.bg

МУСТАНГ®

Селективен системен хербицид за борба срещу широколистни плевели в пшеница, ечемик и царевица
Основна информация
Лист за безопасност

Описание

Мустанг е селективен системен хербицид, осигуряващ много добър контрол на чувствителните плевели, включително и устойчиви на хормоноподобните хербициди. НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ Мустанг е комбинация от две активни вещества.
Флорасулам е нов клас активно вещество, който потиска действието на растителния ензим ацетолактат синтетаза. По този начин се инхибира синтезата на аминокиселини, необходими за развитието на плевелите, вследствие на което те умират.
2,4 Д естер принадлежи към групата на хормоноподобните (фенокси) активни вещества, който нарушава ауксиновия обмен на веществата и рязко променя въглехидратния и белтъчен обмен. Натрупва се в меристемните тъкани и стопира растежа на плевелите.
• При наличие на паламида и кориандър се препоръчва използването на високата доза.
• При борба със самосевки от Clearfield рапица:
– Житните култури да са влезли във фаза братене (да се вижда вече оформен брат)
– Пролетта третиранията да се извършват до края на фаза братене (преди 1-ви стъблен възел)
– Ако се очакват отрицателни температури или трайни захлаждания към момента на третиране и в рамките на 10 дни след него, третирането трябва да се отложи
– Културите да са в добро състояние и да не са под стрес в резултат на измръзване, резки температурни амплитуди или хранителен недостиг.
1. Работен разтвор:
a. При есенно приложение 15 л/дка
б. При пролетно приложение 15-20 л/дка
2. Температурен диапазон на приложение: Най-добро усвояване се получава при температури над 10-12 °С и под 23-25 °С
3. Усвояване на плевелите – до час след третиране.
4. Смесимост с други ПРЗ:
a. Мустанг може да се смесва с фунгициди, противожитни хербициди, листни торове и инсектициди, но поради различната твърдост и температура на водата се препоръчва направата на тест за смесимост.
б. За едновременен контрол на болести и плевели в пшеница и ечемик да се смесва с Дует Ултра, Танго Супер или Капало.
5. Влияние на продукта в сеитбооборота: Няма негативно последействие за следващите култури при нормална вегетация.
6. Не се препоръчва:
a. Приложението на посеви, подложени на:
i. Резки температурни амплитуди (голяма разлика между дневна и нощна температури)
ii. Наводнени посеви
iii. Силно депресирани в резултат на засушаване ПРЕДИМСТВА – Надежден контрол на широколистни плевели включително лепка и паламида
– Пълна селективност към културата
– Бързо и сигурно действие дори при екстремни условия

Допълнителна информация

Марка