0882 55 66 94, Офис Стара Загора - бул. „Славянски“ №45 ет. 3 office@bultrading.bg

МЕДАКС® ТОП

Медакс® Топ е иновативен растежен регулатор за всички житни култури
Основна информация
Лист за безопасност

Описание

Медакс Топ е ново поколение растежен регулатор със системно действие. Двете активни вещества се поемат посредством листата и стъблата и се придвижват из цялото растение, блокирайки биосинтеза на гиберелините – растителни хормони, които имат основна роля при растежа на клетките, а същевременно и цялостното нарастване на растението във височина. В резултат на това инхибиране, растението насочва растежната си сила към образуването на по-голяма коренова система и по-плътни стъбла със скъсени междувъзлия. По този начин Медакс Топподобрява устойчивостта както срещу кореново, така и срещу стъблено полягане. Степента на регулиране на растежа зависи от вида и сорта на културата, нейното моментно състояние, дозата и момента на приложение на продукта. 1. Работен разтвор
• 15-20 л/дка
2. Температурен диапазон на приложение
• най-добро усвояване се получава при температури от 5°С до 20°С
3. Усвояване от културата – Паднал дъжд до час след третиране не променя ефикасността на Медакс Топ.
4. Смесимост с други ПРЗ
• Медакс Топ може да се смесва с противошироколистни хербициди, фунгициди и инсектициди, но поради различната твърдост и температура на водата се препоръчва направата на тест за смесимост.
5. Не се препоръчва приложение при: – температури под 5°С и над 20°С. – редки и отслабнали растения, които се развиват бавно.
– растения, подложени на стрес, засушаване, наводнение или резки температурни амплитуди.
– употреба след фаза флагов лист. . – ПРЕДИМСТВА: – Ефективен срещу стъблено и кореново поляганe.
– Скъсени и удебелени стъбла за по-добра стабилност.
– по-добре развита коренова система за по-добро хранене.
– Хомогенна височина на посева за по-лесна жътва.

Допълнителна информация

Марка