0882 55 66 94, Офис Стара Загора - бул. „Славянски“ №45 ет. 3 office@bultrading.bg

ЛОНТРЕЛ 720 ВГ

Вегетационен противошироколистен хербицид в маслодайна рапица вече в нова формулация
Основна информация
Лист за безопасност

Описание

Лонтрел е противошироколистен вегетационен хербицид за маслодайна рапица, който контролира следните видове широколистни плевели: лайка, подрумче, паламида, синя метличина, лепка, млечок, спореж, самосевки грах, люцерна и слънчоглед

Допълнителна информация

Марка