0882 55 66 94, Офис Стара Загора - бул. „Славянски“ №45 ет. 3 office@bultrading.bg

ЛИСТЕГО

Решение за борба с плевели и синя китка при Clearfield® хибриди слънчоглед
Основна информация
Лист за безопасност

Описание

Практически предимства:

Контролира икономически важни и „трудни“ плевели (бутрак, паламида)
Контролира всички раси синя китка
Допълнително почвено действие (до 30%)

Съвети при приложение:

При третиране срещу едногодишни плевели, оптималната фаза е 4-6-ти лист на широколистните видове и преди начало на братене на житните видове
Оптимална фаза за третиране на паламида е височина 10-15 см
Оптимален момент на приложение срещу синята китка е фаза 6-8-ми лист на културата
Листего да се прилага самостоятелно и да не се смесва с никакви други продукти
Да не се третира, когато културата е под влияние на стресови фактори като големи температурни амплитуди, мразове, обилни валежи и др.
Разход на работен разтвор – 15 до 30 л на дка

Контролирани плевели:

Житни плевели:

балур от семена и коренища* (Sorghum halepense)
ветрушка (Apera spica venti)
див овес* (Avena fatua)
кокоше просо (Echinochloa crus-galli)
кощрява зелена (Setaria viridis)
кощрява сива (Setaria glauca)
лисича опашка (Alopecurus myosoroides)

Широколистни плевели:

абутилон* (Abutilon theofrastii)
бутрак / свиница (Xantium strumarium)
бяла куча лобода** (Chenopodium album)
видове щир (Amaranthus spp.)
галинзога (Galinsoga parviflora)
дива ряпа (Raphanus raphanistrum)
див мак (Papaver rhoeas)
див синап (Sinapis arvensis)
звездица (Stellaria media)
овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris)
паламида* (Cirsium arvense)
пача трева* (Polygonum aviculare)
полско подрумче (Anthemis arvensis)
пипериче (Polygonum multiflorum)
татул* (Datura stramonium)
фасулче (Polygonum convulvulus)
червена мъртва коприва (Lamium purpureum)

Допълнителна информация

Марка

Разфасовка