0882 55 66 94, Офис Стара Загора - бул. „Славянски“ №45 ет. 3 office@bultrading.bg

КОРУМ

Най- доброто за опазване на бобови култури и соя от широколистни и житни плевели.
Основна информация
Лист за безопасност

Описание

Корум е двукомпонентен хербицид, съдържащ Имазамокс и Бентазон. НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ Имазамокс е активно вещество, от групата на имидазолиноните. Поема се от надземните и подземните части на плевелите. Пренася се по флоема и ксилема до всички растежни точки и предизвиква инхибиране на някои мастни киселини в клетките на плевелните растения. В следствие на това плевелите спират своя растеж, некротират и загиват.
Бентазон е контактно активно вещество от семейството на бензотиадиазините. Поема се чрез надземните части на растенията, нарушава фотосинтезата и плевелите бързо загиват. Ефектът е видим още на третия ден след третирането. Успехът от борбата срещу плевелите зависи в най-голяма степен от обилното, равномерно и качествено напръскване на листната маса. Светлото, слънчево и стимулиращо активния растеж време усилва хербицидното действие, а хладното, мрачно време или продължителна суша, задържащи растежа на плевелите или намаляващи тургора им, могат да намалят ефекта от хербицида. Комбинацията на двете активни вещества е устойчив метод в борбата срещу появата на резистентност у някои плевелни видове.
Приготвяне на работния разтвор:
• преди третиране се проверява чистотата и изправността на пръскачката и дюзите;
• определя се разходът на работен разтвор;
• резервоарът на пръскачката се напълва от 1/2 до 2/3 с вода;
• изчисленото количество препарат се излива в резервоара и се разбърква;
• След разтварянето на продукта добавете при необходимост аджуванта ДЕШ.
• Резервоарът се допълва догоре с вода и се разбърква, докато работният разтвор се хомогенизира напълно;
• започва се пръскането, като се има предвид, че е много важно доброто и равномерно напръскване на листната маса;
• по време на пръскането работният разтвор трябва да се разбърква постоянно чрез механична бъркалка или връщане на част от разтвора обратно в резервоара;
• след прекъсвания на работата разтворът трябва отново да се разбърка старателно 1. Работен разтвор: 15 – 20 л/дка
2. Температурен диапазон на приложение: Най-добро усвояване се получава при температури над 12 °С и под 25 °С.
3. Усвояване на плевелите – дъжд, паднал до 1 час след третиране не намалява ефикасността на продукта.
4. Смесимост с други ПРЗ.
– За постигане на максимална хербицидна ефикасност винаги използвайте Корум съвместно с аджуванта ДЕШ, тъй като употребата на ДЕШ подобрява ефикасността на продукта; снижава РН и повърхностното напрежение на разтвора; предотвратява възможното намаляване на хербицидна ефикасност при ситуации като ниска атмосферна влажност и високи температури; разширява спектъра на действие спрямо плевели с по-дебел восъчен налеп върху листната повърхност.
5. Влияние на продукта в сеитбооборота: Няма негативно последействие за следващите култури при нормална вегетация.
6. Не се препоръчва:
a. Смесването на Корум с листни торове и органофосфорни инсектициди.
б. Приложение при температури под 10 °С и над 25 °С, поради чувствителността на някои сортове и възможността да се получат слаби пригори по листата, които в последствие бързо се възстановяват (2-4 седмици) без това да се отрази отрицателно върху добива.
в. Използване при резки температури (голяма разлика между дневната и нощната температура).
г. Третиране на култури, подложени на стрес в резултат на наводнение, мраз, засушаване или хранителен недостиг. ПРЕДИМСТВА – Контрол върху житни и широколистни плевели
– Висока селективност = здрави растения
– Широк прозорец на приложение

Допълнителна информация

Марка