0882 55 66 94, Офис Стара Загора - бул. „Славянски“ №45 ет. 3 office@bultrading.bg

КОЛИС®

Двукомпонентен системен фунгицид с предпазно, стопиращо и лечебно действие за борба срещу брашнеста мана по лозата
Основна информация
Лист за безопасност

Описание

Колис е двукомпонентен, системен фунгицид с предпазно, стопиращо и лечебно действие. Разнася се акропетално и трансламинарно в растението. Предизвиква блокиране на обмяната на веществата, стопиране транспорта на митохондрии, инхибиране производството на необходимите вещества за развитие на патогена. Спира растежа на хифите както върху тъканите, така и вътре в тях и като краен резултат –причинителят на болестта е напълно унищожен. Тази уникална комбинация осигурява много добро превантивно действие срещу причинителя на сивото гниене (съдържа боскалид) и е надеждна защита особено при чувствителните на тази болест сортове лози / по данни от опити във Франция/.

1. Работен разтвор :
• Лозя – 40-80 л/дка
• Зеленчуци – 40-60 л/дка
2. Температурен диапазон на приложение
• Най-подходящи температури при употреба са от 8 °С до 25 °С.
3. Усвояване от културата – системен продукт, който навлиза в растението благодарение на своето акропетално и трансламинарно предвижване.
4. Смесимост с други ПРЗ
• Продуктът може да се смесва с повечето употребявани в практиката хербициди, инсектициди, растежни регулатори и листни торове, но поради многообразието и различието на киселинността и твърдостта на водата се препоръчва да се направи тест за смесимост преди употреба.
• За едновременна борба с обикновена мана може да се смесва с Орвего и Акробат Плюс
5. Не се препоръчва
• Прилагането в най-горещите часове на деня при темперaтури над 25 °С. Не е препоръчително употреба му повече от 3 пъти през един вегетационен период, поради риска от предобиване на резистентност на патогените. Най-добре да се редуват пръсканията с Вивандо.

Допълнителна информация

Марка