0882 55 66 94, Офис Стара Загора - бул. „Славянски“ №45 ет. 3 office@bultrading.bg

КАРАМБА®

За здрава рапица с мощна коренова система

Растежен регулатор и фунгицид със системно действие за оптимално развитие на надземната маса и кореновата система
Основна информация
Лист за безопасност

Описание

Карамба е растежен регулатор и фунгицид със системно действие. След есенно приложение в рапица растежно-регулаторният механизъм се изразява в регулиране на оптималното развитие на надземната маса на растенията. Същевременно се увеличава вторичната коренова система, която е отговорна за усвояването на водата и хранителните вещества от почвата. Карамба приложена през пролетта предотвратява изтеглянето на рапичните растения. По този начин се образуват растения със здрави стъбла и повече разклонения, респективно шушулки.
Фунгицидното действие на Карамба се изразява в инхибиране синтеза на ергостерол и разрушаване клетките на патогена, като по този начин се стопира неговият растеж.

1. Работен разтвор
• при есенно приложение 15-20 л
• при пролетно приложение 20-30 л
2. Температурен диапазон на приложение
• Най-добро усвояване се получава при температури над 8 °С и под 25 °С.
3. Усвояване от културата
• Дъжд, паднал 1 час след третиране не намалява ефикасността на продукта
4. Смесимост с други ПРЗ
• За едновременна борба и срещу неприятели Карамба може да се смесва с инсектицидите Вазтак Нов и/или Дурсбан.
• Продуктът може да смесва с повечето употребявани в практиката хербициди, инсектициди и листни торове, но преди употреба да се направи тест за смесимост.
5. Не се препоръчва:
• Приложение при температури под 8°С и над 25°С.
• Третиране на култури подложени на стрес в резултат на замръз, засушаване, хербицидни третирания или такива преди достигане на фаза 2-4 лист. ПРЕДИМСТВА: – Предотвратен риск от полягане
– Компактни и здрави растения
– Растения с повече разклонения, съцветия и шушулки
– Едновременен цъфтеж и узряване на шушулките

Допълнителна информация

Марка