0882 55 66 94, Офис Стара Загора - бул. „Славянски“ №45 ет. 3 office@bultrading.bg

КАМИКС

КАМИКС® е хербицид за почвено и вегетационно приложение при царевица. Осигурява надежден контрол на много широк спектър икономически важни:

едногодишни житни плевели;
едногодишни широколистни плевели;
плевели, резистентни към други групи хербициди.
Основна информация
Лист за безопасност

Описание

Активност на хербицида е комплексна, защото се осъществява посредством действие през кълна, корена, стъблото и листата на плевелите. С доза от 250мл/дка КАМИКС успешно контролира плевелите във фаза преди поникване, но има и силно действие при вегетационното приложение и отлично поемане и транслокация в плевелите.КАМИКС е с голяма продължителност на действие и на двете съставки – надхвърля 40 дни. КАМИКС не се отмива – свойството му да се концентрира в повърхностния почвен слой обуславя както продължителното му действие по цялата третира площ, така и липсата на предозиране поради отичане и задържане на водата към по-ниските части на полето. Отличава се и с ефективността си при недостатъчна почвена влажност – това се дължи на отличната му разтворимост и директното действие на хербицида (няма трансформация на активните вещества).

Предимства на Камикс®:

Пълна селективност;
Широк спектър и отличен контрол на плевелите;
Ефикасност при „трудни“ почвени и климатични условия;
Контрол на плевелите без значение в коя фаза e културата;
Голяма продължителност на действие – над 40 дни;
Контролира плевели, резистентни към други групи хербициди;
При преовлажнена почва не се отмива и е напълно ефикасен и селективен;
Ефикасност и при недостатъчна почвена влажност.Съвети при приложение:

По-високата доза да се прилага при почви с по-тежък механичен състав и при висока степен на заплевеляване на полето (Камикс® е регистриран в доза 200 – 250 мл/дка);
Да се прилага върху добре обработена почва, без буци и без растителни остатъци;
При ниска влага на почвата и сухи условия, да се прилага ранно вегетационно за по-голяма ефикасност;
При заплевеляване с Бутрак (Xanthium spp.) и Паламида (Cirsium arvense), да се пръска след поникване на плевелите;
Ако има смесено заплевеляване от поникнали житни и широколистни видове, да се прилага до 2-ри лист на житните плевели, ако има заплевеляване само от поникнали широколистни видове, да се прилага до 4-ти лист на широколистните видове;
Да не се прилага при стресирана царевица;
Да не се смесва с карбаматни и органофосфорни инсектициди;
Не се препоръчва смесване с торове или биостимуланти.

Допълнителна информация

Марка

Разфасовка