0882 55 66 94, Офис Стара Загора - бул. „Славянски“ №45 ет. 3 office@bultrading.bg

ЕЛУМИС

Широкоспектърен хербицид за контролиране на едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели, в т.ч. балур от семена и коренища, при царевица.
Основна информация
Лист за безопасност

Описание

Практически предимства:

ОД формулация за отлично прилепване и много бързо проникване
Надежден контрол на всички важни плевели с едно пръскане, включително трудно контролирани видове; действие и върху прераснали плевели
Отличен контрол на балур от коренища и паламида
„Гъвкава доза” на приложение според хабитуса на плевелите – от 130 до 200 мл/дка
Дълъг период на приложение – от 3-ти до 7-ми лист на културата
Бързо действие и впечатлявящ видим резултат
Не е нужно да се смесва с втори хербицид за разширяване спектъра
Вегетационно и почвено действие (почвеното действие е най-силно изразено във високите дози на приложение)
Позволява едновременна борба с поникналите към момента на пръскането плевелни растения
с остатъчно почвено действие, което предотвратява вторично заплевеляване с едногодишни плевели.
Не се изисква спазване на карантинен срок
Съвети при приложение:

При заплевеляване с едногодишни плевели да се използва ниската доза. Дозите от 150 мл и нагоре са ефикасни и срещу многогодишни плевели, в това число балур от коренища и паламида
Да не се прилага при царевица стресирана от неблагоприятни метеорологични условия (суша, студ, наводнения и др.). Върху площи, третирани с органофосфорен инсектицид Елумис може да се прилага след минимум 7 дни
Дъжд паднал 2 часа след третиране не намалява хербицидния ефект
Да не се допуска попадането му върху съседни чувствителни култури
Опаковката да се разклати интензивно преди употреба
Да не се прилага след Камикс и Лумакс
Контролирани плевели

Житни плевели:

балур от ризоми (Sorghum halepense)
балур от семена (Sorghum halepense)
див овес (Avena fatua)
диво просо (Panicum dichotomiflorum)
едногодишна метлица (Poa annua)
кокоше просо (Echinochloa crus-galli)
кощрява зелена (Setaria viridis)
кощрява сива (Setaria glauca)
кръвно просо (Digitaria sanguinalis)
лисича опашка (Alopecurus myosoroides)
райграс видове (Lolium spp.)

Широколистни плевели:

абутилон (Abutilon theofrastii)
бутрак – свиница (Xantium strumarium)
бяла куча лобода (Chenopodium album)
видове щир (Amaranthus spp.)
врабчови чревца (Stellaria media)
галинзога (Galinsoga parviflora)
грънче (Hibiscus trionum)
див коноп (Canabis sativa/roderalis)
див мак* (Papaver rhoeas)
див синап (Sinapis arvensis)
дива ряпа (Raphanus raphanistrum)
кострец (Sonchus oleracea)
лайка (Matricaria spp.)
лападоволистно пипериче (Polygonum lapatifolium)
лютиче (Ranunculus spp.)
овчарска торбичка (Capsella bursa-pastori)
огнивче (Anagalis arvensis)
паламида (Cirsium arvense)
пача трева (Polygonum aviculare)
персийско великденче (Veronica persicaria)
попова лъжичка (Tlaspi arvense)
прасковолистно пипериче* (Polygonum persicaria)
росопас (Fumaria officinalis)
слънчоглед самосевки (Helianthus annus)
спореж (Senecio vulgaris)
татул (Datura stramonium)
трицветна теменуга* (Viola tricolor)
тученица, тлъстига* (Portulaca) oleraceae
черно куче грозде (Solanum nigrum)

*- да се прилага високата доза от 200 мл/дка

Допълнителна информация

Марка

Разфасовка