0882 55 66 94, Офис Стара Загора - бул. „Славянски“ №45 ет. 3 office@bultrading.bg

ДУРСБАН®

Органофосфорен инсектицид за борба срещу неприятели по лозя, овощни, технически и житни култури
Основна информация
Лист за безопасност

Описание

Дурсбан е органофосфорен инсектицид с контактно и стомашно действие. Продукта притежава способността да действа и чрез парите си (фумигиращо действие). При контакт с неприятелите инхибира синтеза на ензима холинестераза. В резултат на това насекомите преустановяват храненето си и загиват. Последействието на Дурсбан е 14-20 дни.
Препоръки при употреба
1. Работен разтвор
• 10 – 30 л/дка за полски култури;
• 40 – 100 л/дка за лозя и овошки.
2. Температурен диапазон на приложение – от 5 °С до 23 °С.
3. Смесимост с други ПРЗ
• Продуктът може да се смесва с повечето употребявани в практиката хербициди, фунгициди и листни торове, но преди употреба да се направи тест за смесимост.
• НЕ се препоръчва смесването с растежни регулатори и противожитни хербициди в житни култури, както и с препарати на алкална основа и бордолезов разтвор. ПРЕДИМСТВА: – Дълго действие – 14-20 дни
– Фумигиращо действие – действа и чрез изпаренията
– Широк спектър – надежден и ефикасен срещу икономически важните неприятели

Допълнителна информация

Марка