0882 55 66 94, Офис Стара Загора - бул. „Славянски“ №45 ет. 3 office@bultrading.bg

ДУАЛ ГОЛД 960 ЕК

Доказан в практиката хербицид с висока ефикасност предназначен за контрол на житните плевели преди поникване. Разрешен за приложение и селективен при голям брой култури, включително и зеленчуци
Основна информация
Лист за безопасност

Описание

Дуал Голд 960 ЕК е най-широко приложимият и гъвкав хербицид – по-ефикасен, с по-продължително действие, по-добре поносим от културите.
Прилага се при царевица, слънчоглед, соя, захарно цвекло, памук, тютюн, фасул, люцерна, картофи, моркови, домати, пипер и лук.
Забележка: При лук I-ва година (от семе) да се прилага на средно тежки и тежки почви.
Дози на приложение:
При царевица, слънчоглед, соя, захарно цвекло, памук, тютюн, фасул, люцерна, картофи – в доза 150 мл/дка; при моркови, домати, пипер, лук – I,II
и III година – в доза 120 мл/дка.
Момент на приложение
Дуал Голд 960 ЕК се прилага след сеитба преди поникване на културите; при сухи условия се препоръчва плитко инкорпориране на дълбочина 2-3 см. Може да се прилага и преди сеитба с плитко инкорпориране (около 5 см).
Предимство поради изключителната гъвкавост на приложение

Преди сеитба (дори до няколко седмици) върху подготвените площи. След сеитбата, преди поникване на плевелите (най-често прилагания метод), като при сухи условия се препоръчва плитко инкорпориране на 2-3 см. При засушавания, обичайни за някои райони, действието на Дуал Голд 960 ЕК се осигурява чрез плитко инкорпориране (около 5 см)
непосредствено преди сеитбата. Това е метод, който днес често се прилага от много производители.

Спектър на действие:

Дуал Голд 960 ЕК осъществява контрол върху:
Житни плевели (пълен контрол)
Agrostis (Apera) spica-venti – ветрушка
Digitaria filiformis – линейна росичка
Digitaria sanguinalis – кръвно просо
Echinochloa crus-galli – кокоше просо
Panicum spp. – проса
Poa annua – едногодишна метлица
Setaria glauca – сива кощрява
Setaria verticillata – прешленеста кощрява
Setaria viridis – зелена кощрява
Sorghum halepense – балур (от семе)
и други
Широколистни плевели (непълен контрол)
Amaranthus retroflexus – обикновен щир
Amaranthus blitoides – разстлан щир
Amaranthus albus – бял щир
Capsella bursa-pastoris – овчарска торбичка
Galinsoga parviflora – галинзога, дребноцветна
Lamium spp. – мъртва коприва, видове
Matricaria spp. – лайка
Portulaca oleracea – тученица
Stellaria media – врабчови чревца (звездица)
и други
За борба с различните широколистни плевели в
практиката е препоръчително добавянето на
противошироколистен хербицид

Допълнителна информация

Марка

Разфасовка