0882 55 66 94, Офис Стара Загора - бул. „Славянски“ №45 ет. 3 office@bultrading.bg

ДИНАЛИ 090 ДК

Системен фунгицид, силно ефикасен срещу брашнеста мана/оидиум, особено по гроздовете
Основна информация
Лист за безопасност

Описание

Двойно действие на две активни вещества от две различни химични групи, с различен
механизъм на действие – липса на устойчивост на патогените
Допълнително действие с газова фаза
Широк спектър срещу други икономически важни болести – черно гниене и червен бренер
Нов инструмент в схемата за борба с болестите при лозата
Възможност за включване в резервоарни смеси с повечето от обичайно използваните
пестициди
Нов тип формулация (ДК – дисперсионен концентрат)
Не влияе на процеса на винификация и органолептичните качества на вината
Регистрация за борба срещу черно гниене и бренер
Съвети при приложение:

Динали осигурява отлична защита на цялото растение, особено за опазване на гроздето (зърната).
Най-подходящият момент за включване в схемата е след формиране на зърното (след цъфтеж), до прошарване на гроздето
Преди смесване с други пестициди да се направи тест за смесимост
Интервал на приложение: 10-14 дни. При благоприятни за развитие на болестта условия да се спазва по-краткия интервал. При такива условия много добри резултати се получават и при комбиниране с Тиовит Джет

Допълнителна информация

Марка

Разфасовка