0882 55 66 94, Офис Стара Загора - бул. „Славянски“ №45 ет. 3 office@bultrading.bg

ДИАМАНТ® МАКС

Най-иновативният фунгицид от линията AgCelence

Продукт от концепцията AgCelence, влияещ пряко върху физиологията на растенията и устойчивостта им към стрес
Основна информация
Лист за безопасност

Описание

Диамант макс е двукомпонентен системен фунгицид с предпазно, стопиращо и лекуващо действие. Фунгицидът съдържа две активни вещества от двете най-големи и ефективни химически групи: триазоли и стробилурини. От тези две групи в продукта са комбинирани двете най-добри активни вещества: най-широкоспектърният и ефикасен триазол – епоксиконазол и най-новият стробилурин на БАСФ – пираклостробин. НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ: Епоксиконазолът е разтворен в пираклостробина и след третиране той се поема веднага от зелените части на растенията. Той инхибира диметиламина в стеролната биосинтеза на патогените. Пираклостробин блокира преноса на електрони в дихателната верига на болестите, в резултат на което се прекъсва техният метаболизъм. Успоредно с това пираклостробин повишава скоростта на фотосинтеза и намалява синтеза на хормона етилен, хормонът отделян при стресови ситуации и отговорен за преждевременното стареене на растенията. След третиране Диамант изгражда липофилни депа от активно вещество, които здраво се свързват с восъчния налеп по листа. По този начин активните съставки са здраво свързани към листа, не се губи активно вещество и удължава продължителността на действие.
Различните механизми на действие на активните съставки засилват ефикасността, увеличават спектъра на действие и намаляват риска от поява на резистетност.
1. Работен разтвор: 15-30л/дка
2. Температурен диапазон на приложение
• Най-добро усвояване на продукта се получава при температури над 8 °С и под 25 °С.
3. Усвояване от културата – Дъжд паднал 1 час след употребата, не намалява ефикасността на продукта.
4. Смесимост с други ПРЗ
• Продуктът може да се смесва с повечето употребявани в практиката продукти за растителна защита, но преди употреба да се направи тест за смесимост.
При борба с неприятели Диамант Макс може да се смесва с Вазтак Нов или Дурсбан.
5. Не се препоръчва:
• Употреба на продукта при температури под 8 °С, както и температура над 25 °С.
• Смесването на продукта с висококонцентрирани азотни торове, поради възможност от поява на пригори в резултат на листния тор. ПРЕДИМСТВА: – Kомбинация на най-новия стробилурин F 500 с най-силния триазол
– Пълна защита от болести във всички житни култури
– AgCelence ефект срещу стресовите фактори на полето с F 500

Допълнителна информация

Марка