0882 55 66 94, Офис Стара Загора - бул. „Славянски“ №45 ет. 3 office@bultrading.bg

ДЕРБИ® СУПЕР Едно

Системен, вегетационен хербицид за борба срещу едногодишни и многогодишни широколистни плевели в пшеница и ечемик
Основна информация
Лист за безопасност

Описание

Дерби Супер Едно е системен, вегетационен, двукомпонентен хербицид.
НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
Активното вещество Аминопиралид е единственото с различен механизъм на действие от масово използваните в момента хербициди (Сулфонилуреи). То е от синтетичен ауксинов тип, поема се от листата и корените и се разнася из цялото плевелно растение, до всички растежни точки, причинявайки некрози и загиване на плевелите.
Флорасулам потиска синтеза и действието на растителния ензим ацетохидроксиацид. По този начин се блокира биосинтезът на аминокиселините изолевцин, левцин и валин. Няколко часа след третирането растежът на чувствителните плевели се преустановява. След няколко дни се появяват и първите визуални признаци на ефикасност /хлороза и некроза в горната част на плевелите/. След седмица до десет дни е налице пълно изсъхване и загиване на плевела.
1. Работен разтвор:
a. при есенно приложение 15 л/дка
б. при пролетно приложение 15-20 л/дка
2. Температурен диапазон на приложение: най-добро усвояване се получава при температури над 6-8 и под 25 градуса.
3. Усвояване от плевелите – до час след третиране.
4. Смесимост с други ПРЗ
a. Дерби Супер може да се смесва с фунгициди, противожитни хербициди, листни торове и инсектициди, но поради различната твърдост и температура на водата се препоръчва направата на тест за смесимост.
б. За едновременен контрол на болести и плевели да се смесва с Дует Ултра, Танго Супер или Капало.
в. Дерби Супер е надеждно решение за контрол на самосевки от слънчоглед конвенционална рапица, както и Clearfield и Експрес самосевки.
5. Влияние на продукта в сеитбооборота
В резултат на почвеното действие на продукта се препоръчва спазването на следните интервали за следващата култура:
– 3 месеца след третиране с Дерби Супер на същата площ може да се засява зимна рапица,царевица и сорго.
– 10 месеца след третиране с Дерби Супер на същата площ може да се засява лук,слънчоглед, памук, картофи, цвекло, люцерна, моркови, пролетна рапица.
– 14 месеца след третиране с Дерби Супер на същата площ може да се засява леща, соя и фасул.
– Използването на сламата от житни култури третирани с Дерби Супер в приозводството на гъби.
6. Не се препоръчва
a. Приложение при температури под 5 и над 25 градуса, както и при резки температури (голяма разлика между дневната и нощната температури).
б. Третиране на култури, подложени на стрес в резултат наводнение, мраз, засушаване или хранителен недостиг.

Допълнителна информация

Марка