0882 55 66 94, Офис Стара Загора - бул. „Славянски“ №45 ет. 3 office@bultrading.bg

ДЕЛАН®

Фунгицид с предпазно действие за борба срещу обикновени мани по лозя, зеленчукови и технически култури
Основна информация
Лист за безопасност

Описание

Делан е органичен контактен фунгицид с предпазно действие срещу голям брой причинители на болести. Фунгицидът инхибира покълнването на спорите, потиска редица ензими и блокира дишането на клетките на гъбните патогени. Делан притежава стопиращо действие, приложен до 48 часа от началото на инфекцията.
1. Работен разтвор
• Плодове – 60-100 л/дка
• Лозя – 40-80 л/дка
2. Температурен диапазон на приложение
• Най-подходящи темперaтури при употреба са от 8 °С до 25 °С.
3. Усвояване от културата
• Делан притежава много добро и бързо свързване с восъчният налеп на листата, но като при всички контактни продукти наличието на дъжд води до отмиване на част от продукта от листата.
• Най-добър ефект се постига, когато Делан се приложи превантивно преди поява на болестта.
• Оптималният момент на приложение на продукта според цялостната технология на БАСФ за опазване на лозата е през цялата вегетация. Да се прилага само във винени сортове лозя.
• Интервала между две третирания е 8 дни, но при
изключително благоприятни условия за развитие на патогените интервала между третиранията може да бъде скъсен.
4. Смесимост с други ПРЗ
• Продукта може да се смесва с повечето употребявани в практиката хербициди, инсектициди,растежни регулатори и листни торове, но поради многообразието и различието на киселинността и твърдостта на водата се препоръчва да се направи тест за смесимост преди употреба.
• За едновременен контрол на Оидиум при лозата препоръчваме смесимост с Вивандо в доза 20 мл/дка или Колис в доза 40 мл/дка.
5. Не се препоръчва
• Да се третира с минерални масла непосредствено преди и след употребата на Делан.
• Да се смесва с продукта на алкални основа и продукти съдържащи сяра. ПРЕДИМСТВА: – Гарантирана ефикасност благодарение на активното вещество без аналог- дитианон
– Лесно приготвяне на работния разтвор
– Различен механизъм на действие спрямо другите контактни фунгициди

Допълнителна информация

Марка