0882 55 66 94, Офис Стара Загора - бул. „Славянски“ №45 ет. 3 office@bultrading.bg

ГАРДОПРИМ ПЛЮС ГОЛД

Спектър на действие
В резултат от взаимнодопълващите се свойства
на двете активни вещества и наличието на
синергичен ефект, Гардоприм плюс Голд 500 СК се
отличава с много добро действие върху голям
набор от едногодишни житни и широколистни
плевели.
Основна информация
Лист за безопасност

Описание

Начин на действие
И двете активни вещества имат системно действие. S-метолахлор се поема основно от хипокотила и по-слабо от корените, а тербутилазин се поема предимно от младите
корени, листа и стъбла на растенията. Двете активни вещества се допълват чудесно (S-метолахлор действа на едногодишните житни плевели и има страничен ефект върху някои едногодишни широколистни, а тербутилазин има отлично действие върху едногодишните широколистни плевели и страничен ефект върху някои едногодишни житни) и проявяват
оптимален, широкоспектърен ефект. Практически предимства:
Подходящ за почвено приложение при всички видове технологии в слънчоглед (конвенционална, Clearfield®, Clearfield® Plus и Express®)
Широк спектър на действие срещу едногодишните житни и широколистни плевели
Високо ниво на селективност към културата дори при неблагоприятни климатични условия
При царевица се прилага и ранно вегетационно – до 2-ри лист на житните и 2-4-ти лист на широколистните плевели
Синергизъм между активните вещества
Достатъчно последействие
Осигурява оптимален старт на културите за получаване на високи добиви
Съвети при приложение:
Да се прилага върху добре обработена почва, без буци и без растителни остатъци
Да се прилага върху почва с нормална влага
При ниска влажност на почвата, може да се приложи и ранно вегетационно (само при царевица)
Да не се прилага ако има поникнал слънчоглед Контролирани плевели:

Силно чувствителни плевели:
Amaranthus spp. (щир – видове)
Chenopodium spp. (лобода)
Datura stramonium (татул)
Hibiscus trionum (грънче)
Portulaca oleraceae (тученица, тлъстига)
Sinapis spp. (синап)
Matricaria spp. (лайка)
Solanum nigrum (черно куче грозде)
Lamium spp. (мъртва коприва)
Polygonum aviculare (пача трева)
Polygonum persicaria (прасковолистно пипериче)
Raphanus raphanistrum (дива ряпа)
Echinochloa crus-galli (кокоше просо)
Digitaria sanguinalis (кръвно просо)
Setaria glauca (сива кощрява)
Setaria viridis (зелена кощрява)
Setaria verticillata (прешленеста кощрява)
Alopecurus myosuroides (полска лисича опашка)
Senecio vulgaris (спореж)
Stachys spp. (рани лист)
Thlaspi arvense (попова лъжичка)
Cerastium arvense (рожец)
Capsella bursa-pastoris (овчарска торбичка)
Anagallis arvensis (обикновено огнивче)
Fumaria officinalis (росопас)
Galeopsis tetrahit (петниста бударица)
Galinsoga parviflora (галинзога, дребнолистна)
Lotus corniculatus (звездан)
Stellaria media (врабчови чревца)
Tagetes minuta (тагетис)
Vicia spp. (глушини)
Viola tricolor (трицветна теменуга)
Veronica spp. (великденче)
Eleusine indica (индийско елоизине) и др.

Умерено чувствителни плевели:
Abutilon theophrasti (абутилон)
Atriplex spp. (хибридна лобода)
Ambrosia artemisiifolia (амброзия)
Euphorbia spp. (млечка)
Galium aparine (обикновена лепка)
Linaria spp. (лулички)
Malva neglecta (слез)
Plantago spp. (живовлек)
Ranunculus spp. (лютиче)
Sonchus spp. (кострец)
Sorghum halepense (балур от семе) и др

Допълнителна информация

Марка

Разфасовка