0882 55 66 94, Офис Стара Загора - бул. „Славянски“ №45 ет. 3 office@bultrading.bg

ВИВАНДО®

Новата стратегия в борбата срещу оидиум

Нов фунгицид с уникален механизъм на действие и газова фаза за контрол на брашнестата мана при лозя и зеленчуци
Основна информация
Лист за безопасност

Описание

Вивандо е високо ефективен фунгицид от нова химична група за контрол на брашнеста мана по лозата.
При превантивно прилагане на Вивандо, инхибира проникването в епидермиса и заразата на лозовите растения. Когато се прилага след проникване на гъбата в растителните тъкани, Вивандо навлиза бързо през епидермиса на лозовите листа и се акумулира в листните тъкани, преди всичко под третираната зона.
Част от приложения продукт се придвижва със сокодвижението към върха и краищата на листата (акропетално). Другата част се придвижва и преразпределя чрез дифузия на газова фаза. В следствие на бързото поглъщане и транспортните процеси в растението, както и на преразпределението на газовата фаза на Вивандо, третираните листа и гроздове стават все по- равномерно и сигурно защитени. Ниската степен на изпаряване на метрафенон допринася за дълготрайния контрол на оидиума с Вивандо. Метрафенон присъства в газовата фаза около листата и гроздовете до 14 дни след пръскането.
Поради факта, че вече съществува кръстосана резистентност към някой от използван в практиката фунгициди срещу брашнеста мана по лозата, Вивандо дава
на производителите нов инструмент за активно противодействие и антирезистентно управление на оидиума .

1. Работен разтвор:
• Лозя – 40-80 л/дка
• Зеленчуци – 40-60 л/дка
2. Температурен диапазон на приложение
• Най-добро усвояване на продукта се получава при температури над 8 °С и под 25 °С.
3. Усвояване от културата
• Дъжд паднал 1 час след употребата, не намаля ефикасността на продукта.
4. Смесимост с други ПРЗ
• Вивандо е физически съвместим с повечето фунгициди и инсектициди, които се използват в практиката, но поради многообразието и различието на киселинността и твърдостта на водата се препоръчва да се направи тест за смесимост преди употреба.
5. Не се препоръчва
• Употреба на продукта при температури под 6 °С, както и температура над 25 °С.

Допълнителна информация

Марка