0882 55 66 94, Офис Стара Загора - бул. „Славянски“ №45 ет. 3 office@bultrading.bg

БУТИЗАН®

Селективен хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение за борба срещу едногодишни широколистни и житни плевели при маслодайна рапица
Основна информация
Лист за безопасност

Описание

Бутизан е селективен системен хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение. НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ: Бутизан се поема предимно чрез корените и частично от листата на поникващите плевели. Засягат се и вече поникналите плевели – до фаза 2-ри лист. При сухи условия метазахлор има добра фотостабилност и може да остане на повърхността на почвата в продължение на няколко седмици без значителни загуби. След наличието на валежи той се активизира и започва да действа.
1. Работен разтвор – 20-30 л/дка.
2. Температурен диапазон на приложение
a. Да не се третира при температури над 30 °С поради силното изпарение на работния разтвор.
3. Подвижност и фотостабилност
a. Бутизан е изключително фотостабилен спрямо слънчевите лъчи, поради което не е необходимо да се инкорпорира.
б. Свързва се бързо с почвените частици, в резултат на което притежава ниско вертикално движение и не се отмива в почвените хоризонти.
в. Бутизан изисква минимално количество валежи за да се активира.
г. За да може продукта да прояви пълната си хербицидна активност е препоръчително:
i. Да се прилага при нормална почвена влага и добра обработка на почвата, ниско хумусно съдържание и липса на растителни остатъци.
ii. При недостатъчна влага в почвата или други причини е възможно да се приложи в ранни фази от развитие на повечето култури и до 2-ри лист на поникналите плевели.
4. Смесимост с други ПРЗ
a. Бутизан може да се смесва с други хербициди, но поради различната твърдост и темпетатура на водата се препоръчва да бъде направен тест за смесимост.
5. Влияние на продукта в сеитбооборота:
a. Няма негативно последействие за следващите култури при нормално протекла вегетация.
6. Не се препоръчва:
a. Приложение при поникнали плевели след фаза (котиледон/кълн).
б. Във връзка с добрите земеделски практики и опазването на подпочвените води да се прилага повече от веднъж на 3 год. ПРЕДИМСТВА: – Безпрепятствен старт за рапицата
– Дълго почвено действие, дори и при сухи условия
– Отлична селективност и широк прозорец на приложение – до 2-ри лист на плевелите

Допълнителна информация

Марка