0882 55 66 94, Офис Стара Загора - бул. „Славянски“ №45 ет. 3 office@bultrading.bg

БЕЛИС

Новата стратегия в борбата срещу оидиум

Нов фунгицид с уникален механизъм на действие и газова фаза за контрол на брашнестата мана при лозя и зеленчуци
Основна информация
Лист за безопасност

Описание

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ: Пироклостробинът се фиксира трайно в кутикулата и прониква в листата. Част от молекулите му нахлуват бързо. Друга част прогресивно се освобождава в растението, като по този начин се осигурява и дълготрайна защита. В растителните тъкани пираклостробинът се разпространява локално и защитава и нетретираната част чрез трансламинарното си проникване. Пираклостробинът е активен, преди всичко, когато е прилаган превантивно.

Боскалидът има трансламинарна подвижност с пренос към вътрешността на листните тъкани от акропетален вид. Боскалидът е активен най-вече, когато е прилаган превантивно. Действа като инхибитор на образуването на спори, нарастването на зародишната тръба и блокира образуването на апресории. При определени гъбички боскалидът оказва влияние и върху нарастването на мицела и върху диференциацията на спорите.

1. Работен разтвор
• Плодове – 60-100 л/дка (в зависимост от обема на короната и листната маса)
2. Температурен диапазон на приложение
• Най-добро усвояване на продукта се получава при температури над 6 °С и под 25 °С
3. Усвояване от културата – Дъжд паднал 1 час след употребата, не намаля ефикасността на продукта
4. Смесимост с други ПРЗ
• Продукта може да се смесва с повечето употребявани в практиката инсектициди, растежни регулатори и листни торове, но поради многообразието и различието на киселинността и твърдостта на водата се препоръчва да се направи тест за смесимост преди употреба. За едновременен контрол на крушовата бълха (Psulla pyri), видове акари и листни въшки да се комбинира с Масай.
5. Не се препоръчва
• Употреба на продукта при температури под 6 °С, както и температура над 25 °С
• Да се употребява повече от 3 пъти на сезон

Допълнителна информация

Марка