0882 55 66 94, Офис Стара Загора - бул. „Славянски“ №45 ет. 3 office@bultrading.bg

АРАТ®

Системен, вегетационен хербицид за борба срещу едногодишни и многогодишни широколистни плевели
Основна информация
Лист за безопасност

Описание

Арат е системен, двукомпонентен вегетационен хербицид.Отличен контрол на широколистните плевели. НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ Активните вещества се абсорбират от надземните части на широколистните плевели и предизвикват нарушения във въглехидратно-белтъчния синтез и нивото на хормона aуксин. В резултат на това плевелите спират развитието си и загиват. 1. Работен разтвор
a. При есенно приложение 15л/дка
б. При пролетно приложение 15-20л/дка
2. Температурен диапазон на приложение: най-добро усвояване се получава при температури над 10 °С и под 25°С.
3. Усвояване от плевелите – до час след третиране.
4. Смесимост с други ПРЗ
a. Арат може да смесва с фунгициди, противожитни хербициди, листни торове и инсектициди, но поради различната твърдост и температура на водата се препоръчва направата на тест за смесимост.
б. За едновременен контрол на болести и плевели в пшеница и ечемик да се смесва с Дует Ултра,Танго Супер или Капало.
в. Арат е надежно решение за контрол на самосевки от рапица и слънчоглед, включително Clearfield и Експрес толерантни хибриди.
5. Влияние на продукта в сеитбооборота – Няма негативно последействие за следващите култури при нормална вегитация.
6. Не се препоръчва:
a. Приложение на посеви подложени на:
i. Резки температурни амплитуди (голяма разлика между дневната и нощна температури)
ii. Наводнени посеви.
iii. Силно депресирани в резултат на засушаване.
б. В резервоарна смес с противожитни хербициди да не се добавят органофосфорни инсектициди. ПРЕДИМСТВА – Пълен контрол на всички широколистни плевели
– Ефективен и при ниски температури
– Чисто поле благодарение на двойния механизъм на действие

Допълнителна информация

Марка