0882 55 66 94, Офис Стара Загора - бул. „Славянски“ №45 ет. 3 office@bultrading.bg

АМИСТАР ЕКСТРА СК

Амистар Екстрае листен фунгицид с двойносистемно действие за борба срещу най-важните болести по стъблото и листата на житните култури по време на вегетация.
Основна информация
Лист за безопасност

Описание

Активно вещество: 200 г / л азоксистробин + 80 г / л ципроконазол
Категория на употреба: втора професионална – прилага се от потребители със сертификат по чл. 83 от ЗЗР

Амистар Екстра® е листен фунгицид с двойносистемно действие за борба срещу най-важните болести по стъблото и листата на житните култури по време на вегетация. Амистар Екстра® има мощно и бързодействащо лечебно действие и ефикасност до 6 седмици, и е много подходящ за второ третиране във фаза флагов лист.

Отлична ефективност, по-силна култура, по-висок добив
Отличната ефикастност срещу болести и много дълго лечебно действие;
Двойно системно и трансламинално действие
Бърза транслокация и отлично разпределение в растението, предпазва новият прираст;
Гъвкав момент на приложение, бързо действащ ефект и устойчивост на валежи /1час след пръскане/
Мощен зелен физиологичен ефект, който има икономическа значимост – прави културата по-силна и спомага за по-висок добив като удължава и подобрява наливане на зърното:
Ускорява фотосинтезата;

Подобрява поемането на азот;
Подобрява поемането на вода
Подобрява устойчивостта на стрес
Забавя „остаряването“ на културата – зеленият ефект осигурява от 3 до 5 дни по-дълъг „живот“ на културата, спрямо други РЗ програми, а всеки допълнителен ден дава средно 15 кг/дка.

Допълнителна информация

Марка

Разфасовка