0882 55 66 94, Офис Стара Загора - бул. „Славянски“ №45 ет. 3 office@bultrading.bg

АМИСТАР ГОЛД

Амистар Голд е системен фунгицид с предпазно и лечебно действие за контрол на голям брой болести. Амистар Голд съдържа две активни вещества с различен механизъм на действие,което е предпоставка за избягване на кръстосана резистентност.
Основна информация
Лист за безопасност

Описание

Амистар Голд притежава биостимулиращ ефект, който позволява на растението да се справя по-добре в условята на стрес.

Практически предимства:

Широк спектър от контролирани болести
Двойно системно и трансламинарно действие
Бърза транслокация и отлично разпределение в растението, предпазва новия прираст
Подобрява развитието на културата, защитавайки я от болести и стресови условия
Биостимулиращ ефект, спомагащ за повишаване на добива.
Отлично фотостобилност – не се разгражда от слънчевата светлина

Съвети при приложение:

За успешна борба с болестите продуктът следва да се използва съгласно препоръките
Оптимални резултати се постигат при предпазно третиране преди появата на болеста или при първи признаци
Интервал между третиранията при слънчоглед – 21 дни
Преди смесване с други пестициди да се направи тест за смесимост

Допълнителна информация

Марка

Разфасовка