0882 55 66 94, Офис Стара Загора - бул. „Славянски“ №45 ет. 3 office@bultrading.bg

АКСИАЛ 50 ЕК

Спектър на действие
Аксиал 050 ЕК е изключително ефективен срещу
видовете див овес, ветрушка, видове райграс,
кокоше просо, видове кощрява, лисича опашка,
канарско семе и други едногодишни житни плевели
в пшеница и ечемик.
Основна информация
Лист за безопасност

Описание

Приложение
Аксиал 050 ЕК е разрешен за употреба при пшеница и ечемик в доза 60-90 мл/дка от братене до фаза флагов лист на културите. Дозата зависи главно отстадия на развитие на житните плевели. Ниската доза се използва при третиране на дивия овес и останалите житни плевели във фаза 3-4 лист. В случай на по-късно третиране и преобладаващо заплевеляване с Lolium sp. (видове райграс, житна пиявица), Alopecurus myosuroides (лисича опашка) или при смесване с противошироколистни хербициди е препоръчително използването на по- високата доза.
Практически предимства:

Отличен контрол на икономически важните житни плевели
Категорично контролира див овес до фаза вретенене на плевела и отлично контролира райграс и ветрушка
Спира растежа на житните плевели до 48 часа след пръскане
Може да се прилага при температура от 5 – 7 градуса, когато има “растеж” на плевелите
Гъвкава доза на приложение според вида и фазата на развитие на плевелите
Без ограничения в сеитбооборота и регистрация в ечемик
Смесим с противошироколистни хербициди (Линтур 70 ВГ)
Лесно приложима течна формулация с вграден прилепител и вграден антидот
Устойчив на валежи 1 час след пръскане

Съвети при приложение:

За успешна борба с житните плевели спазвайте препоръките посочени в етикета
Когато се смесва с противошироколистни хербициди да се прилага по-висока доза
Да не се смесва с хормоноподобни противошироколистни хербициди на база 2,4-Д и МЦПА
Да не се смесва с листни торове на органична основа
Да не се прилага когато се очакват слани, в периоди със силно засушаване или наводнения
При преобладаващо заплевеляване с райграс и лисича опашка, както и плевели с по-напреднали фази на развитие, да се прилага по-висока доза

Допълнителна информация

Марка

Разфасовка