0882 55 66 94, Офис Стара Загора - бул. „Славянски“ №45 ет. 3 office@bultrading.bg

АКСИАЛ ЕДНО

Едно решение срещу основните житни и широколистни плевели (включително паламида, лепка, райграс и див овес) в пшеница и ечемик.
Основна информация
Лист за безопасност

Описание

Едно решение срещу основните плевели в житни култури Практически предимства:
Едно решение срещу основните житни и широколистни плевели (включително паламида, лепка, райграс и див овес)
Дълъг период и гъвкавост на приложение: от 3-ти лист до 2-ри възел на културата
Много бързо поемане след пръскане (95% до 1 час)
Без ограничения в сеитбооборота
Устойчив на валежи 1 час след пръскане, двойносистемен
Разрешен за приложение при пшеница и при ечемик едновременно
Лесно приложима течна формулация с вграден прилепител
Спира растежа на житните плевели до 48 часа след пръскане
Съвети при приложение:
За успешна борба с плевелите спазвайте препоръките посочени в етикета
Да не се смесва с листни торове на органична основа
Да не се прилага когато се очакват слани. Да се избягват третирания в периоди със силно засушаване или наводнения
За най-добър ефект срещу паламида да се третира във фаза „розетка“ Контролирани плевели:

Едногодишни житни плевели:

ветрушка (Apera spica-venti)
видове див овес (Avena spp.)
видове райграс (Lolium spp.)
кокоше просо (Echinochloa crus-galli)
кръвно просо (Digitaria sanguinalis)
лисича опашка (Alopecurus myosoroides)
метличина (Poa trivialis)
полевичка от семе (Agrotis capillaris)
просо (Panicum miliaceum)
тръстичина (Phalaris spp.)
* = За най-добър ефект да се третира във фаза „розетка”.
Едногодишни широколистни плевели:

див мак (Papaver rhoeas)
див синап (Sinapis arvensis)
дива ряпа (Raphanus raphanistrum)
звездица/врабчови чревца (Stellaria media)
лайка (Matricaria spp.)
лепка (Galium aparine)
овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris)
огнивче (Anagalis arvensis)
паламида* (Cirsium arvense)
подрумче (Anthemis arvensis)
полска незабравка (Myosotis arvensis)
самосевки от слънчоглед (Helianthus annus)
самосевки от рапица
синя метличина (Centaurea cyanus)

Допълнителна информация

Марка

Разфасовка