0882 55 66 94, Офис Стара Загора - бул. „Славянски“ №45 ет. 3 office@bultrading.bg

АКРОБАТ®ПЛЮС

Системно-контактен фунгицид с предпазно и лечебно действие за борба срещу обикновени мани по лозя, зеленчукови и технически култури.
Основна информация
Лист за безопасност

Описание

Акробат Плюс е системно-контактен фунгицид със стопиращо, антиспорулантно и лечебно действие. НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ: Попаднал върху листната повърхност, предотвратява покълнването и проникването на гъбните спори. Благодарение способността си да се придвижва до всички зелени части на растенията, продукта действа и на вече покълнали и развили се патогени, като разрушава органите им за прикрепване и изхранване. Акробат Плюс е ефикасен във всички етапи от развитието на обикновената мана. Комбинацията от различните механизми на действие на двете активни вещества, гарантира успех в борбата с обикновените мани.
1. Работен разтвор
• Лозя – 40-80 л/дка
• Зеленчуци – 40-60 л/дка
2. Температурен диапазон на приложение
• Най-подходящи температури при употреба са от 8 °С до 25 °С.
3. Усвояване от културата
• Дъжд паднал 2 часа след употребата, не намаля ефикасността на продукта.
• Най-добър ефект се постига, когато Акробат Плюс се приложи превантивно преди поява на болестта.
• Оптималният момент на приложение на продукта според цялостната технология на БАСФ за опазване на лозата е в следните фенофази –„преди цъфтеж“ до „затваряне чепката на грозда“.
• Интервала между две третирания е 10-14 дни, но при изключително благоприятни условия за развитие на патогените интервала между третиранията може да бъде скъсен.
4. Смесимост с други ПРЗ
• Продукта може да се смесва с повечето употребявани в практиката хербициди, инсектициди,растежни регулатори и листни торове, но поради многообразието и различието на киселинността и твърдостта на водата се препоръчва да се направи тест за смесимост преди употреба.
• За едновременен контрол на Оидиум при лозата препоръчваме смесимост с Вивандо в доза 20 мл/дка или Колис в доза 40 мл/дка.
5. Не се препоръчва – прилагане в най-горещите часове на деня при температури над 25 °С. ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА
1.Пръсканията трябва да започнат при сигнал на пункта по прогноза и сигнализация или най-късно при откриване на първите признаци на болестта.
2. Най-добър ефект се получава, когато се приложи превантивно преди развитието на маната.
3. Третирания с могат да се извършват от „преди цъфтеж” до „затваряне чепката на грозда”.
4. Интервалът между пръсканията е 10 – 14 дни.
5. При изключително благоприятни условия за развитие на маните се препоръчва интервалът между две пръскания да бъде скъсен.
6. Количеството на работния разтвор трябва да се увеличава с нарастването на листната маса при всяко следващо пръскане, така че да се получава сигурно, добро и равномерно покритие на старата и нова листна повърхност.
7. АКРОБАТ ПЛЮС може да се смесва с повечето от употребяваните в практиката инсектициди, акарициди и фунгициди, като е желателно провеждането на предварителен тест за съвместимост за всеки конкретен случай. ПРЕДИМСТВА:
– Комбиниран механизъм на действие;
– Контролира причинителите на болестите вътре в паренхимната тъкан и върху епидермиса на листата;
– Механизъм на действие, напълно различен от досега използваните в практиката;
– Без риск от резистентност;
– Активните вещества диметоморф и манкоцеб са комбинация без аналог на пазара. Изключително силно лечебно действие. Зелен физиологичен ефект. Подобрена фотосинтеза.
– След третиране с АКРОБАТ ПЛЮС се засилват естествените защитни механизми на растенията срещу биотични и абиотични стресови фактори;
– По-добро физиологично състояние по време на суша;
– След третиране с АКРОБАТ ПЛЮС реколтираното грозде е с подобрени качествени показатели, както и по-висок и качествен добив.

Допълнителна информация

Марка