0882 55 66 94, Офис Стара Загора - бул. „Славянски“ №45 ет. 3 office@bultrading.bg

ТАНГО СУПЕР

Широкоспектърен системен двукомпонентен фунгицид с дълъг период на защита, за борба срещу гъбни болести по пшеница и ечемик
Основна информация
Лист за безопасност

Описание

Танго Супер е системен, двукомпонентен фунгицид с бързо инициално и продължително действие. НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ След третиране с Танго Супер активните вещества (епоксиконазол и фенпропиморф) се придвижват до всички зелени части на растенията и атакуват причинителите на болестите в различни стадии от техния жизнен цикъл. Така Танго Супер осигурява пълна защита без риск от резистентност. ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА
1. Срещу първична зараза от брашнеста мана и септориоза по листата (превантивно действие) оптималния момент на
приложение е фаза „братене”.
2. Дозата от 100 мл се препоръчва при наличие на симптоми за нападение от болести (използване лечебното действие на ТАНГО СУПЕР)
3. Срещу видовете ръжди оптималният момент на приложение е във фаза „флагов лист” – „изкласяване”.
4. Оптималният момент на приложение срещу фузариум е начало на цъфтеж, но преди поява на болестта.
5. За едновременен контрол на брашнеста мана, септориоза и широколистни плевели, ТАНГО СУПЕР може да се смесва с Арат в доза 10-20 г/дка или Дерби Супер в доза 2,5-3,3 г/дка. 6. Работен разтвор: 15-30л/дка.
7. Температурен диапазон на приложение
• Най-добро усвояване на продукта се получава при температури над 8°С и под 25°С.
8. Усвояване от културата:
• Дъжд паднал 1 час след употребата, не намаля ефикасността на продукта.
9. Смесимост с други ПРЗ
• Продуктът може да се смесва с повечето употребявани в практиката хербициди, инсектициди, растежни регулатори и листни торове, но преди употреба да се направи тест за смесимост.
• В зависимост от видовото заплевеляване Танго Супер може да се смесва с Дерби Супер и Палас.
10. Не се препоръчва:
• Употреба на продукта при температури под 8°С, както и температура над 25°С.
• Смесването на продукта с висококонцентрирани азотни торове, поради възможност от поява на пригори в резултат на листният тор. ПРЕДИМСТВА:
– Контрол на всички икономически важни болести по житните култури. – Сигурна и надеждна защита. – Най-силният триазол.
– Атакува патогените на различни етапи от цикъла им на развитие.
– Без риск от резистентност на патогена.
– Различен механизъм на проникване.
– Гарантирано дълго последействие – 5-6 седмици.
– Единствената формулация с газова фаза.
– Защита и на нетретираните повърхности.
– Селективен за полезната акаро и ентомофауна.
– Възможност за използване в интегрирани системи за растителна защита.

Допълнителна информация

Марка

Разфасовка