0882 55 66 94, Офис Стара Загора - бул. „Славянски“ №45 ет. 3 office@bultrading.bg

СТОМП® НОВ

Хербицид за борба срещу едногодишни широколистни и някои житни плевели при полски,
технически, зеленчукови, овощни и украсни култури. Най- добрият срещу лобода, синап и щир.
Основна информация
Лист за безопасност

Описание

Стомп Нов е селективен хербицид с почвено и листно действие. НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ Приложен след сеитба преди поникване, продуктът образува хербициден слой в почвата. Преминавайки през този хербициден слой, плевелите поемат активната субстанция, вследствие на което загиват. Използван рано през вегетация, Стомп Нов се абсорбира и чрез листата на чувствителните плевели, като предизвиква промени в техния метаболизъм, водещи до неизбежното им загиване. Продължителността на хербицидното действие е до няколко седмици, в зависимост от начина на приложение и климатичните условия – температура и влажност на почвата. Дългото действие на Стомп Нов подпомага унищожаването и на по-късно поникващите плевели. Стомп Нов се абсорбира по-силно от почвата и се разлага по-бавно от слънчевите лъчи. При почви с високо съдържание на хумус и глина активността на хербицида намалява поради засилена абсорбация и частично блокиране от почвата. В такива случаи трябва да се прилагат по-високите дози.
1. Работен разтвор: 20-30 л/дка.
2. Температурен диапазон на приложение
a. Да не се третира при температури над 30 °С поради силно изпарение на работния разтвор.
3. Подвижност и фотостабилност
a. Стомп Нов е изключително фотостабилен спрямо слънчевите лъчи, поради което не е необходимо да се инкорпорира.
б. Свързва се бързо с почвените частици, в резултат на което притежава ниско вертикално движение и не се отмива в почвените хоризонти.
в. За да може продуктът да прояви пълната си хербицидна активност е препоръчително:
i. Да се прилага на добре структурирани почви.
ii. При почви със среден до тежък механичен състав и високо хумусно съдържание да се прилага високата доза.
iii. При недостатъчна влага в почвата или други причини е възможно да се приложи в ранни фази от развитие на повечето култури и до 2-ри лист на поникналите плевели.
iv. При почвено приложение хербицидът може да се прилага и до 7-10 дни след сеитбата.
4. Смесимост с други ПРЗ
a. Стомп Нов може да се смесва с други хербициди, но поради различната твърдост и темпетатура на водата се препоръчва да бъде направен тест за смесимост.
б. Стопм Нов е отличен партньор на Пулсар в Clearfield® технологията. Може да бъде приложен както самостоятелно – почвено или в ранна вегетация, така и смесен заедно с Пулсар в доза 230 мл/дка във вегетация.
5. Влияние на продукта в сеитбооборота
a. Няма негативно последействие за следващите култури при нормално протекла вегетация.
б. Ако третираното поле пропадне на същото място може да бъде засят слънчоглед след направена обработка на почвата с дълбочина 15 см или царевица чрез директна сеитба без обработка на почвата.
6. Не се препоръчва:
a. Прилагане при поникнали плевели след фаза (котиледон/кълн). ПРЕДИМСТВА – Отличен контрол на едногодишни широколистни и житни плевели
– Широк прозорец на приложение
– Еталон за контрол на див синап и лобода
– Отлична селективност ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА
1. При почви със среден до тежък механичен състав и високо хумусно съдържание да се прилага високата доза.
2. При недостатъчна влага в почвата или други причини е възможно да се приложи в ранни фази от развитие на повечето култури и до 2-ри лист на поникналите плевели, като по този начин се постига по-добро действие срещу чувствителните плевели.
3. При почвено приложение хербицидът може да се прилага и до 7-10 дни след сеитбата.
4. За максимално проявление на хербицидната си активност СТОМП НОВ да се прилага върху добре обработени почви, с нормална влага, без буци и растителни остатъци.

Допълнителна информация

Марка