0882 55 66 94, Офис Стара Загора - бул. „Славянски“ №45 ет. 3 office@bultrading.bg

СПРИНГБОК

Системен двукомпонентен почвен хербицид за борба срещу едногодишни житни и широколистни плевели, както и самосевки от житни култури при маслодайна рапица.
Основна информация
Лист за безопасност

Описание

Спрингбок е двукомпонентен системен хербицид с широк спектър на действие. НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ Спрингбок съдържа метазахлор, който се е доказал в рамките на дълъг период от време като отлично активно вещество за контрол на плевелите при рапица. При сухи условия метазахлор има добра фотостабилност и може да остане на повърхността на почвата в продължение на няколко седмици без значителни загуби. След наличието на валежи той се активизира и започва да действа. Диметенамид-П инхибира деленето и нарастването на клетките основно при меристемните тъкани на чувствителните плевели. Той се поема предимно чрез корените или колеоптила (кълна) на поникващите житни и някои широколистни плевели, в резултат плевелите загиват преди или веднага след поникването си.
Синергизмът на двете активни съставки допълва техният ефект в борбата срещу житните и широколистни плевели.
1. Температурен диапазон на приложение – да не се третира при температури над 30 °С поради силното изпарение на работния разтвор.
2. Подвижност и фотостабилност
• Спрингбок е изключително фотостабилен спрямо слънчевите лъчи, поради което не е необходимо да се инкорпорира.
• Спрингбок изисква минимално количество валежи за да се активира.
• За да може продукта да прояви пълната си хербицидна активност е препоръчително:
– Да се прилага при нормална почвена влага и добра обработка на почвата и липса на растителни остатъци.
– При недостатъчна влага в почвата или други причини е възможно да се приложи в ранни фази от развитие на рапицата и до 2-ри лист на поникналите плевели.
3. Смесимост с други ПРЗ
• Спрингбок може да се смесва с други хербициди, но поради различната твърдост и темпетатура на водата се препоръчва да бъде направен тест за смесимост.
4. Влияние на продукта в сеитбооборота: Няма негативно последействие за следващите култури при нормално протекла вегетация.
5. Не се препоръчва
• Приложение при поникнали плевели след фаза (котиледон/кълн).
• Да се прилага повече от веднъж на 2 год (във връзка с добрите земеделски практики и опазване

Допълнителна информация

Марка