0882 55 66 94, Офис Стара Загора - бул. „Славянски“ №45 ет. 3 office@bultrading.bg

СПЕКТРУМ®

Селективен почвен хербицид за борба срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели.
Основна информация
Лист за безопасност

Описание

Спектрум е селективен почвен хербицид, който след третиране се преразпределя равномерно върху повърхностния 2-3 см слой, създавайки хербициден слой. Хербицидът се поема предимно чрез корените или колеоптила на поникващите житни и някои широколистни плевели, в резултат плевелите загиват преди или веднага след поникването си.
1. Работен разтвор: 20-30 л/дка
2. Температурен диапазон на приложение: Да не се третира при температури над 30 °С поради силно изпарение на работния разтвор.
3. Подвижност и фотостабилност
a. Спектрум е изключително фотостабилен спрямо слънчевите лъчи, поради което не е необходимо да се инкорпорира.
б. Свързва се бързо с почвените частици, в резултат на което, притежава ниско вертикално движение и не се отмива в почвените хоризонти.
в. Изисква минимално количество валежи за да се активира.
г. За да може продуктът да прояви пълната си хербицидна активност, е препоръчително да се прилага на добре структорирани почви.
4. Смесимост с други ПРЗ: Спектрум може да се смесва с други хербициди, но поради различната твърдост и температура на водата се препоръчва да бъде направен предварителен тест за смесимост.
5. Влияние на продукта в сеитбооборота
a. Няма негативно последействие за следващите култури при нормално протекла вегетация.
б. Ако третираното поле пропадне след това може да бъде засят слънчоглед или царевица след направена обработка на почвата с дълбочина 15 см.
6. Не се препоръчва:
a. Прилагане при поникнали плевели след фаза (котиледон/кълн).
б. Инкорпориране при слънчоглед ПРЕДИМСТВА – Наследникът на ацетохлорите на най-добра цена
– Отлична фотостабилност и задържане в повърхностния почвен слой
– Контрол на широк спектър от житни плевели и някои широколистни

Допълнителна информация

Марка