0882 55 66 94, Офис Стара Загора - бул. „Славянски“ №45 ет. 3 office@bultrading.bg

РЕГЛОН ФОРТЕ

Реглон форте е контактен тотален хербицид,
абсорбиращ се много бързо и трайно от
надземната маса на растенията и при наличие
на светлина и кислород унищожава тъканите,
съдържащи хлорофил.
Основна информация
Лист за безопасност

Описание

Разрешен е за употреба като хербицид в периода на активна вегетация на плевелите при лозя, овощни култури в доза 300 мл/дка.
Реглон форте е най-ефективният и гъвкав химически десикант за слънчоглед, люцерна за семепроизводство, соя, ориз, кориандър и памук.

Като десикант Реглон форте е разрешен в дози:
• 100 мл/дка при памук (внася се при 100-150
разпукнати кутийки на 100 растения);
• 150-200 мл/дка при кориандър (при формиране на
пълен брой плодове – над 75% восъчна зрялост);
• 250 мл/дка при слънчоглед (при 25-30 % влажност
на семената);
• 250-300 мл/дка при люцерна за семепроизводство
(при 70-80 % жълти и кафяви чушки);
• 300 мл/дка при соя (при 60 % узрели бобове) и
ориз (при 25-30 % влажност на арпата).

Практически предимства:

Тотален контактен хербицид и десикант с много бърз ефект след пръскане
При десикация осигурява контролирано прибиране на продукция с високо качество
Като хербицид, поради силно изразеното си контактно действие, е приложим при млади лозови
и овощни насаждения, където използването на глифозат-съдържащи продукти представлява
опасност за културата
Десикацията при слънчоглед предотвратява намаляване на масленото съдържание
Приложението като десикант при картофи предотвратява системното навлизане на маната
в клубените непосредствено преди прибиране на реколтата и подобрява съхраняемостта
Добър ефект и при по-ниски температури. За ефикасното действие на продукта е необходимо
наличие на светлина, а не на топлина
Бърза и ефективна десикация
Планирате и контролирате момента на прибиране на реколтата
Съвети при приложение:

Да не се прилага с вентилаторни пръскачки и авиационно поради опасност от повреди по съседни култури и дива растителност
Да се прилага в светлата част на денонощието, за предпочитане сутрин
При използване като хербицид да се третира насочено, като се предпазват зелените части на културните растения. Но, при случайно попадане върху културата, унищожава само мястото на контакт, без да навлиза в растението. Поради това е подходящ и за “химическо” филизене на овощни и лозови насаждения.

Допълнителна информация

Марка

Разфасовка