0882 55 66 94, Офис Стара Загора - бул. „Славянски“ №45 ет. 3 office@bultrading.bg

МАСАЙ

Инсекто-акарицид за борба срещу различни видове вредни акари и листни въшки по лозя, овощни и зеленчуци
Основна информация
Лист за безопасност

Описание

Тебуфенпирад е инхибитор на митохондриалния електронен транспорт. Този механизъм действа на молекулярно ниво като нарушава електронният транспорт в Комплекс І в митохондрия, оттам се блокира производството на аденозин трифосфат – източник на жизнена енергия за повечето биохимични реакции.
Ефикасен е срещу летните яйца и всички подвижни стадии на акарите, както и срещу листните въшки.
Препоръки при употреба
1. Разход на работен разтвор
• Лозя – 40-60 л/дка
• Овощни – 60-100 л/дка
• Зеленчуци – 40-60 л/дка
2. Смесимост с други ПРЗ
• Продукта може да се смесва с повечето употребявани в практиката хербициди, инсектициди, растежни регулатори и листни торове, но поради многообразието и различието на киселинността и твърдостта на водата се препоръчва да се направи тест за смесимост преди употреба. ПРЕДИМСТВА: – Бърз и траен ефект
– Широк спектър на действие включително срещу червен овощен акар, крушова бълха и листни въшки
– Ефективен срещу летните яйца, ларвите и възрастните акари

Допълнителна информация

Марка