0882 55 66 94, Офис Стара Загора - бул. „Славянски“ №45 ет. 3 office@bultrading.bg

Описание

Магеос е синтетичен пиретроид – инсектицид с нова формулация – ефервесцентни поливалентни микрогранули, който се активират при контакт с вода. Полученият разтвор е изключително фина и колоидна дисперсия на активната съставка алфа-циперметрин. Характеризира се с контактно и стомашно действие с много бърз инициaлен ефект и 3 до 5 дни последействие. Ефикасен срещу възрастните форми и ларвите на голям брой видове смучещи и гризещи неприятели. Действа на централната и периферна нервна система като предизвиква бърза парализа, която води до нарушения в метаболизма и физиологичните функции на засегнатите насекоми. Поема се от насекомите при контакт и чрез поглъщане. Ефикасен дори и при ниски дози на приложение.

Препоръки при употреба
1. Работен разтвор:
• 10-30 л/дка за полски култури;
• 40-100 л/дка за лозя и овощни култури.
2. Температурен диапазон на приложение – няма ограничения.
3. Смесимост с други ПРЗ:
• Магеос притежава отлична смесимост с повечето употребявани в практиката хербициди, фунгициди, растежни регулатори и листни торове, но преди употреба да се направи тест за смесимост. ПРЕДИМСТВА: – Ефервесцентни, поливалентни гранули, разтворими за по-малко от 4 минути,независимо от температурата на водата
– Бързо инициално действие, с 3-5 дни последействие
– Регистриран срещу 17 неприятеля в 22 култури

Допълнителна информация

Марка