0882 55 66 94, Офис Стара Загора - бул. „Славянски“ №45 ет. 3 office@bultrading.bg

КЕЛВИН® ОД

Селективен, системен, вегетационен хербицид за борба срещу едногодишни и многогодишни житни и някои едногодишни широколистни плевели при царевица
Основна информация
Лист за безопасност

Описание

Келвин Топ е селективен системен вегетационен хербицид. НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ Келвин Топ блокира синтеза на аминокиселини в клетките на плевелите. Признаци на хербицидна ефикасност се наблюдават след 10 – 12 дни- плевелните растения придобиват жълточервено оцветяване. Пълното им загиване настъпва от 2 до 3 седмици след третиране. Келвин Топ е ОД формулация (маслена дисперсия). Това осигурява по-качествено покритие, по-добро прилепване и по-пълно усвояване на хербицида в момента на третиране.
1. Работен разтвор 15-20 л/дка.
2. Температрурен диапазон на приложение.
Най-добро усвояване се получва при температури над 10 и под 25 °С.
3. Усвояване от плевелите.
Поради ОД формулацаята си (маслена дисперсия) по-добро прилепване и усвояване от плевелите до час след третиране.
4. Смесимост с други ПРЗ.
a. За едновременен и пълен контрол на всички едногодишни, многогодишни житни и широколистни плевели Келвин Топ може да се смесва с Камбио, Арат и Мустанг. Като в комбинация не препоръчваме добавянето на листни торове и органофосфорни инсектициди.
б. Да се прилага само при царевица за зърно и за силаж.
5. Влияние на продукта в сеитбооборота
a. Няма негативно последействие за следващите култури при нормална вегетация.
б. Ако царевицата, третирана с Келвин Топ пропадне, на нейно място може да бъде засята само царевица след обработка минимум 15 дневен интервал
6. Не се препоръчва: Приложение на посеви подложени на:
i. Резки температурни амплитуди (голяма разлика между дневната и нощната температури).
ii. Наводнени посеви.
iii. Силно депресирани в резултат на засушаване ПРЕДИМСТВА – Безотказен контрол на житни плевели, включително и балур от коренища
– Допълнително действие срещу някои широколистни плевели като лобода, щир,синап и други
– Качествено покритие, отлично прилепване и бързо придвижване в плевелите

Допълнителна информация

Марка