0882 55 66 94, Офис Стара Загора - бул. „Славянски“ №45 ет. 3 office@bultrading.bg

КАПАЛО®

Иновация чрез формулация и уникална комбинация от активни вещества
Основна информация
Лист за безопасност

Описание

Капало съдържа три активни вещества – най-добрия триазол – епоксиконазол, най-ефективното активно вещество срещу брашнеста мана – метрафенон и водещата морфолинова активна субстанция – фенпропиморф. Благодарение на уникалната Stick & Stay формулация, продуктът се прилепя, задържа и прониква максимално бързо в дълбочина в растението. Активните субстанции се разпределят базипетално и акропетално, в резултат на което цялото растение е защитено. Трите активни вещества със своя многосекторен механизъм на действие атакуват патогените в различни “точки” на техния организъм. Капало въздейства на вегетативните и генеративни стадии на жизнения цикъл от развитието на болестите, като спира развитието им и води до тяхното загиване. Различният механизъм на действие на всяко от трите активни вещества гарантира избягването на риска от придобиване на резистентност. Продължителността на действие на продукта е 5-6 седмици след приложение.

1. Работен разтвор: 15-30 л/дка.
2. Температурен диапазон на приложение:
– Най-добро усвояване на продукта се получава при температури над 8 °С и под 25 °С.
3. Усвояване от културата
– Дъжд паднал 15 минути след употребата, не намалява ефикасността на продукта.
4. Смесимост с други ПРЗ
• Продуктът може да се смесва с повечето употребявани в практиката хербициди, инсектициди, растежни регулатори и листни торове, но преди употреба да се направи тест за смесимост.
• В зависимост от видовото заплевеляване Капало може да се смесва с Дерби Супер и Палас.
Не се препоръчва:
– Употреба на продукта при температури под 8 °С, както и температура над 25 °С.
– Смесването на продукта с висококонцентрирани азотни торове, поради възможност от поява на пригори в резултат на листният тор.

Предимства на Stick & Stay формулацията
Благодарение на уникалната формулация на Капало работният разтвор след попадане се прилепя и преразпределя изключително бързо върху зелените части на растенията. По този начин трите активни вещества взаимодействат с по-голяма част от растението и се постига по-ефективно проникване в дълбочина. Епоксиконазолът, разтворен във фенпропиморфа и метрафенона, обуславя по-бързото му проникване в растението. Активните вещества се разнасят в културата базипетално и акропетално, което е гаранция за защита на растението от корена до класа. ПРЕДИМСТВА: – Контрол на болести вкл. базично гниене
– Многостранен ефект от три активни вещества и различен механизъм на действие
– Най- дълга защита- 5-6 седмици
– Stick & Stay формулация- 100 % усвояване на активните вещества

Допълнителна информация

Марка