0882 55 66 94, Офис Стара Загора - бул. „Славянски“ №45 ет. 3 office@bultrading.bg

ДУО СИСТЕМ

Иновативна технология за отглеждане на царевица чрез CTM хибрид и качествена растителна защита Фокус Ултра+Арат

Лист за безопасност

Описание

Дуо Систем е комбинация от два ключови продукта за контрол на икономически важните плевели в царевица. НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ Първият продукт в технологията Дуо Систем – Фокус Ултра е селективен системен вегетационен хербицид, който прониква бързо през напръсканата листна повърхност и се придвижва из цялото плевелно растение. „Натрупва“ се в точките на нарастване, уврежда меристемната тъкан, инхибира синтеза на мастни киселини и блокира действието на ензимите в хлоропластите. Впоследствие се наблюдава антоцианово (червено) оцветяване на листата, последвано от некроза и загиване. Доказателство за хербицидното действие на Фокус Ултра след няколко дни – при дърпане листата на засегнатите житни плевели много лесно се отделят от листното влагалище, след още няколко дни изсъхват.
Вторият продукт от технологията Дуо Систем на БАСФ за борба с широколистните плевели е Арат. Той е системен, двукомпонентен вегетационен хербицид. Активните вещества се абсорбират от надземните части на широколистните плевели и предизвикват нарушения във въглехидратно-белтъчния синтез и нивото на хормона aуксин. В резултат на това плевелите загиват.
1. Работен разтвор: 20-30 л/дка.
2. Температурен диапазон на приложение: най-добро усвояване се получава при температури над 10 и под 25 °С.
3. Усвояване на плевелите – до час след третиране.
4. Смесимост с други ПРЗ.
a. Комбинацията „Арат+Стратос/Фокус Ултра“може да се смесва с инсектициди и листни торове но поради различната твърдост и температура на водата се препоръчва направата на тест за смесимост.
б. Дуо Систем е технология, позволяваща и гъвкавост на приложение. В години с по-влажна пролет и изпреварващо широколистно заплевеляване може да приложите :
i. Арат или всякакъв друг протичошироколистен хербицид във фаза 2-4 лист на царевицата.
ii. Последващо от Стратос/Фокус ултра във фаза 6-8 лист на царевицата.Този вариант на разделно приложение гарантира сигурно решение срещу широколистно заплевеляване и надеждно справяне с балура от коренища и житните плевели.
в. Пръскането привечер или при мрачно време подобрява хербицидното действие.
5. Влияние на продукта в сеитбооборота: Няма негативно последействие за следващите култури при нормална вегетация.
6. Не се препоръчва:
a. Стратос/Фокус Ултра да се смесва в резервоарна смес с други противошироколистни хербициди освен Арат.
б. Употребата на други противожитни хербициди освен Стратос/Фокус Ултра. Царевицата е толерантна само на циклоксидим.
в. Приложение при посеви, подложени на:
i. Резки температурни амплитуди (голяма разлика между дневната и нощна температури)
ii. Наводнени посеви.
iii. Силно депресирани в резултат на засушаване ПРЕДИМСТВА – Отличен контрол на икономически важните плевели, вкл. балур, троскот и пирей
– Широк прозорец на приложение – от 2 до 8 лист на царевицата
– Пълна селективност за царевичните СТМ хибриди
– Алтернатива на хербицидите на база сулфонилуреи

Допълнителна информация

Марка