0882 55 66 94, Офис Стара Загора - бул. „Славянски“ №45 ет. 3 office@bultrading.bg

ВАЗТАК® НОВ

Пиретроиден инсектицид с бързо начално действие
за борба срещу неприятели по лозя, овощни, житни,
технически и зеленчукови култури
Основна информация
Лист за безопасност

Описание

Вазтак Нов е пиретроиден инсектицид с контактно,стомашно и репелентно (отблъскващо) действие срещу голям брой неприятели, с много бърз начален ефект и последействие от 3 до 5 дни. НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ Вазтак Нов действа на централната и периферна нервна система, като предизвиква бърза парализа, което води до нарушения в метаболизма и физиологичните функции на засегнатите насекоми. Унищожава ларви и възрастни на голям брой видове смучещи и гризещи неприятели по земеделските култури.
ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА
1. Пръскането да се извършва при тихо време.
2. Да се прилага според указанията за приложение в етикета.
3. Преди третиране да бъде информирано населението от землището, където ще се проведе пръскането!
4. Може да се смесва с други фунгициди и инсектициди, но е желателно да се направи предварително тест за смесимостта им.
5. Препоръчително количество на работния разтвор:
• 10 – 30 л/дка за полски култури;
• 40 – 100 л/дка за лозя и овошки. 6. Температурен диапазон на приложение – няма ограничения.
ПРЕДИМСТВА – Комбинирано контактно, стомашно и
репелентно действие;
– Отличен контрол на икономически важните
неприятели;
– Бърз начален ефект
– Контролира ларви, нимфи и възрастни форми на неприятелите;
– Прилага се при голям брой земеделски култури.

Допълнителна информация

Марка