0882 55 66 94, Офис Стара Загора - бул. „Славянски“ №45 ет. 3 office@bultrading.bg

БИ 58®

Органофосфорен системен инсектицид и акарицид с контактно и стомашно действие за борба срещу неприятели по овощни, зеленчуци, тютюн и цвекло
Основна информация
Лист за безопасност

Описание

Би – 58 е системен органофосфорен инсектицид и акарицид с контактно и стомашно действие. Предизвиква инхибиране на холинестеразата вследствие, на което неприятелите загиват. Би – 58 се пренася чрез проводящата система в цялото растение, включително кореновата система, нетретираните части и новия прираст. По този начин се унищожават неприятели,които водят скрит начин на живот (ларви на миниращи мухи), без да се засягат директно от работния разтвор. Бързото контактно действие осигурява отличен ефект срещу неприятели, които са напръскани директно. Стомашното действие осигурява бърз ефект срещу гризещи и смучещи неприятели. Продукта има дълго последействие след приложение, като по този начин се контролират неприятели, които са прелетели след напръскване на съответната култура.

Препоръки при употреба:
1. Работен разтвор
• 10 – 30 л/дка за полски култури;
• 40 – 100 л/дка за лозя и овошки.
2. Темперaтурен диапазон на приложение – от 5 °С до 23 °С.
3. Смесимост с други ПРЗ
• Продуктът може да се смесва с повечето употребявани в практиката хербициди, фунгициди и листни торове, но преди употреба да се направи тест за смесимост.
• НЕ се препоръчва смесването с растежни регулатори, както и с препарати на алкална основа, сероваров и бордолезов разтвор. ПРЕДИМСТВА: – Отличен контрол на икономически важните неприятели
– Бързо начално и продължително последействие
– Комбинирано – системно, контактно и стомашно действие
– Единственият напълно системен акарицид

Допълнителна информация

Марка