0882 55 66 94, Офис Стара Загора - бул. „Славянски“ №45 ет. 3 office@bultrading.bg

БИАТЛОН® 4D

Най-новият противошироколистен хербицид на БАСФ за всички житни култури
Основна информация
Лист за безопасност

Описание

Биатлон 4D e двукомпонентен противошироколистен хербицид, който се поема предимно от листата. След това се придвижва бързо в цялото растение акропетално към точките на растеж и базипетално към корените.
НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ Поемането на активните вещества не се повлиява негативно от ниски температури, ако плевелите са във вегетация. Блокирането на плевелите се осъществява чрез химично свързване на активните съставки с ензима ALS.
Предимството на Биатлон 4D идва от факта, че и двете активни вещества блокират синтеза на ензима ALS, но не произлизат от един и същи клас и поради това се
свързват по различен начин и на различни места с ензима ALS.
При блокирането на ензима ALS плевелите загубват способност за синтез на протеини, което води до рязко спиране на растежа и поемане на хранителни вещества от
растението. По-късно чувствителните растения пожълтяват, листата увяхват и третираните плевели постепенно загиват.
Аджувантът ДЕШ подобрява покритието, прилепването и навлизането на активните вещества във вътрешността на плевелите, дори и при по-студено време. Комбинирането на двете активни вещества заедно с аджуванта ДЕШ обуславя освен много бързото инициално действие, по-широкия спектър, по-силния ефект, така и по-продължителното хербицидно действие.
1. Работен разтвор:
a. При есенно приложение 15 л/дка
б. При пролетно приложение 15-20 л/дка
2. Температурен диапазон на приложение
a. Най- добро усвояване се получава при температури от 5 °С до 25 °С.
3. Усвояване от плевелите – до час след третиране.
4. Смесимост с други ПРЗ.
a. Биатлон 4D може да се смесва с фунгициди, противожитни хербициди, листни торове, инсектициди и растежни регулатори, но поради различната твърдост и температура на водата се препоръчва направата на тест за смесимост.
б. За едновременен контрол на болести и плевели може да се смесва с Дует Ултра,Танго Супер,Капало, Диамант Макс, Алегро или Озирис.
в. Биатлон 4D е модерно и надежно решение за контрол на самосевки от конвенционална рапица,както и Clearfield и Експрес слънчогледови самосевки.
5. Влияние на продукта в сеитбооборота:
a. Няма негативно последействие за следващите култури при нормална вегетация.
6. Не се препоръчва:
a. Приложение при температури под 5 и над 25 °С, както и при резки температурни амплитуди (голяма разлика между дневната и нощната температури).
б. Третиране на култури, подложени на стрес в резултат наводнение, мраз, засушаване или хранителен недостиг. ПРЕДИМСТВА:
– Контрол на трудните плевели
– Регистрация от 3-ти до флагов лист
– Гъвкав спрямо климатичните условия
– Отлична смесимост с други продукти

Допълнителна информация

Марка